ΜΑ02 – Στεφανιαία νόσος (Κύκλος σπουδών 2024-25)

ΜΑ02 – Στεφανιαία νόσος (Κύκλος σπουδών 2024-25)

ΜΑ02:        Στεφανιαία νόσος (11 ώρες)

Υπεύθυνοι μαθήματος: Καθ. Ι., Αν. Καθηγητής Γ. Γιαμούζης

 

Παρασκευή, 08/03/2024

16:00-17:00

 

17:00-18:00

Αθηρωμάτωση και στεφανιαία νόσος, μηχανισμοί θρόμβωσης και αθηρωματική πλάκα.

Κάπνισμα και λοιποί παράγοντες κινδύνου στη στεφανιαία νόσο.

  Μ. Παπαμιχάλης

 

Μ. Παπαμιχάλης

 
18:00-19:00 Συμπτώματα και διάγνωση.   Κ. Παππάς
19:00-20:00 Πρόληψη στεφανιαίας νόσου σε ατομικό και επίπεδο κοινότητας   Κ. Παππάς

 

Σάββατο, 09/03/2024

09:00-10:00 Αντιθρομβωτική αγωγή για την δευτερογενή  πρόληψη της στεφανιαίας νόσου. Α. Ξανθόπουλος
10:00-10:30 Κλινικά παραδείγματα. Α. Ξανθόπουλος
10:30-11:30 Αντιθρομβωτική αγωγή μετά από καρδιολογικές παρεμβάσεις και καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις στην σταθερή στεφανιαία νόσο. Χ. Πάντσιος
11:30-12:00 Κλινικά παραδείγματα. Χ. Πάντσιος
12:00-13:00 Οξέα στεφανιαία συμβάντα, διάγνωση, αντιμετώπιση. Κ. Παππάς
13:00-14:00 Διάλειμμα
14:00-15:00 Αντιθρομβωτική αγωγή στα οξέα στεφανιαία συμβάντα. Γ. Γιαμούζης
15:00-15:30 Κλινικά παραδείγματα. Γ. Γιαμούζης

 

15:30-16:30 Αντιθρομβωτική αγωγή στεφανιαίας νόσου και συνυπάρχουσας κολπικής μαρμαρυγής. Γ. Γιαμούζης

 

16:30-17:00 Κλινικά παραδείγματα. Γ. Γιαμούζης

 

Ημερομηνία: 08 - 09 Μαρτίου 2024
Παρασκευή: 16:00-20:00
Σάββατο: 09:00-17:00
Τρόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακά