ΜΑ03 – Περιφερική Αρτηριακή Νόσος (Κύκλος σπουδών 2023-24)

ΜΑ03 – Περιφερική Αρτηριακή Νόσος (Κύκλος σπουδών 2023-24)

ΜΑ03:        Περιφερική Αρτηριακή Νόσος  (11 ώρες)

Υπεύθυνος μαθήματος: Καθ. Μ. Ματσάγκας

 

Παρασκευή, 12/04/2024

16:00-17:00 Ανατομία αρτηριακού συστήματος. Περιφερική αρτηριακή νόσος – Ορισμοί, εντόπιση – Επίπτωση. Μ. Ματσάγκας
17:00-18:00 Διάγνωση περιφερικής αρτηριακής νόσου. Ν. Ρούσας
18:00-18:45

 

 

18:45-19:00

Φυσική ιστορία και επιπλοκές περιφερικής αρτηριακής νόσου. Μέτρηση ΚΒΔΠ και η σημασία του στην πρόγνωση.

Κλινικά παραδείγματα.

 

Γ. Κούβελος

 

 

Γ. Κούβελος

19:00-19:45 Αρτηριακή νόσος των κάτω άκρων. Συντηρητική και επεμβατική αντιμετώπιση.

Κλινικά παραδείγματα.

Γ. Κούβελος
19:45-20:00 Γ. Κούβελος

 

Σάββατο, 13/04/2024

09:00-10:00         Αντιθρομβωτική αγωγή στην αρτηριακή νόσο των                Μ. Ματσάγκας

κάτω άκρων.

10:00-10:30         Κλινικά παραδείγματα.                                                           Μ. Ματσάγκας

 
 
10:30-11:30 Αποφρακτική νόσος των καρωτίδων. Ενδείξεις και μέθοδοι επεμβατικής αντιμετώπισης.

Κλινικά παραδείγματα.

Α. Γιαννούκας  
11:30-11:45 Α. Γιαννούκας  
11:45-12:30

12:30-13:00

Αντιθρομβωτική αγωγή στην νόσο των καρωτίδων.

Κλινικά παραδείγματα.

Ι. Κακίσης

Ι. Κακίσης

 
 
13:00-14:00 Διάλειμμα    
14:00-15:00

 

 

15:00-15:30

Αποφρακτική νόσος των σπλαχνικών και νεφρικών αρτηριών. Ενδείξεις και μέθοδοι επεμβατικής αντιμετώπισης, αντιθρομβωτική αγωγή.

Κλινικά παραδείγματα.

Κ. Σπανός

 

 

Κ. Σπανός

 

 

 
 
15:30-16:30

 

 

16:30-17:00

Διαχωρισμοί περιφερικών αρτηριών. Ενδείξεις και μέθοδοι επεμβατικής αντιμετώπισης, αντιθρομβωτική αγωγή.

Κλινικά παραδείγματα.

Μ. Ματσάγκας

 

 

Μ. Ματσάγκας

 
Ημερομηνία: 12-13 Απριλίου 2024
Από: 16:00-20:00
Έως: 09:00-17:00
Τοποθεσία: Τμήμα Ιατρικής | Βιόπολη (Μεζούρλο), 41110, Λάρισα