ΜΑ04 – Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια (Κύκλος σπουδών 2024-25)

ΜΑ04 – Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια (Κύκλος σπουδών 2024-25)

ΜΑ04:        Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια  (11 ώρες)

Υπεύθυνοι μαθήματος: Καθ. E. Δαρδιώτης, Αν. Καθ. Γ. Ντάιος

Παρασκευή, 17/05/2024 (Υπεύθυνος μαθήματος: Καθ. E. Δαρδιώτης)

16:00-17:00 Αιτιολογία αιμορραγικών ΑΕΕ, διάγνωση, θεραπεία. Β. Σιώκας
17:00-17:45

 

 

17:45-18:00

Αναστροφή της αντιπηξίας σε ασθενείς υπό αντιπηκτική αγωγή και αιμορραγικό ΑΕΕ. Επανέναρξη αντιθρομβωτικών μετά από ενδοκράνια αιμορραγία.

Κλινικά παραδείγματα.

 

Β. Σιώκας

 

 

Β. Σιώκας

18:00-18:45 Αντιθρομβωτική αγωγή σε ασθενείς με θρόμβωση φλεβωδών κόλπων.

Κλινικά παραδείγματα.

Γ. Ξηρομερήσιου
18:45-19:00 Γ. Ξηρομερήσιου
19:00-19:45

19:45-20:00

Ενδοφλέβια θρομβόλυση.

Κλινικά παραδείγματα.

Ζ. Τσουρής

Ζ. Τσουρής

 

Σάββατο, 18/05/2024 (Υπεύθυνος μαθήματος: Αν. Καθ. Γ. Ντάιος)

09:00-09:45 Αιτιολογία ισχαιμικών ΑΕΕ, διάγνωση, γενικές αρχές αντιμετώπισης.

Κλινικά παραδείγματα.

Κ. Βέμμος
09:45-10:00 Κ. Βέμμος
10:00-11:00 Αντιθρομβωτική αγωγή σε ασθενείς με αθηροσκληρωτικό ΑΕΕ.

Κλινικά παραδείγματα.

Χ. Μηλιώνης
11:00-11:30 Α. Λιόντος
11:30-12:30 Αιτιολογική διερεύνηση της εμβολικής εστίας σε ασθενείς με ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Κλινικά παραδείγματα.

Γ. Ντάιος
12:30-13:00 Γ. Ντάιος
13:00-14:00 Διάλειμμα
14:00-15:00

 

 

 

15:00-15:30

Αντιθρομβωτική αγωγή σε ασθενείς με παροδικό ή ελαφρύ εγκατεστημένο ΑΕΕ. Αντιθρομβωτική αγωγή σε ασθενείς με ισχαιμικό ΑΕΕ σε έδαφος κολπικής μαρμαρυγής ή μηχανικής καρδιακής βαλβίδας.

Κλινικά παραδείγματα.

 

Ε. Κορομπόκη

 

 

 

Ε. Κορομπόκη

15:30-16:00

 

 

 

16:00-16:15

Αντιθρομβωτική αγωγή σε ασθενείς με εμβολικό εγκεφαλικό απροσδιόριστης προέλευσης. Αντιθρομβωτική αγωγή σε ασθενείς με κενοτοπιώδες ΑΕΕ.

Κλινικά παραδείγματα.

 

Ν. Κακαλέτσης

 

 

 

Α. Λιόντος

16:15-16:45

16:45-17:00

Θρομβοφιλία και ΑΕΕ.

Κλινικά παραδείγματα.

Γ.Καϊάφα

Γ.Καϊάφα

Ημερομηνία: 17-18 Μαΐου 2024
Παρασκευή: 16:00-20:00
Σάββατο: 09:00-17:00
Τρόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακά