Αρχές βιοηθικής, μεθοδολογία της έρευνας, ανάθεση, εκπόνηση & υποστήριξη μεταπτυχιακής εργασίας – Κύκλος σπουδών 2023-24

Αρχές βιοηθικής, μεθοδολογία της έρευνας, ανάθεση, εκπόνηση & υποστήριξη μεταπτυχιακής εργασίας – Κύκλος σπουδών 2023-24

Κύκλος σπουδών 2023-24

MΔΕ:          Αρχές βιοηθικής, μεθοδολογία της έρευνας, ανάθεση, εκπόνηση &             υποστήριξη μεταπτυχιακής εργασίας (10 ώρες)

                    Υπεύθυνος μαθήματος: Καθ. Α. Μαυροφόρου

 

Παρασκευή, 09/02/2024

 

15:00-17:00 Εξετάσεις Β’ εξαμήνου
17:00-18:00 Ιατρική και νοσηλευτική ευθύνη. Α. Μαυροφόρου
18:00-19:00 Νομικά προβλήματα που σχετίζονται με τις επιστημονικές δημοσιεύσεις. Α. Μαυροφόρου
19:00-20:00 Παρουσίαση – συζήτηση περιπτώσεων. Α. Μαυροφόρου

 

 

Σάββατο, 10/02/2024

 

09:00-10:00 Μεθοδολογία της έρευνας – Εισαγωγή στην ιατρική στατιστική. Κ. Αντωνόπουλος
10:00-11:00 Στατιστικές δοκιμασίες και κατάλληλη χρήση αυτών. Λογισμικό στατιστικών προγραμμάτων. Κ. Αντωνόπουλος
11:00-12:00 Μέθοδοι βιβλιογραφικής έρευνας, ανάλυσης & σύνθεσης δεδομένων. Συστηματικές ανασκοπήσεις και μετα-αναλύσεις. Γ. Κούβελος
12:00-13:00 Δομή και αντικείμενο ΜΔΕ. Πως να διαμορφώσετε, γράψετε και παρουσιάσετε την διπλωματική σας εργασία. Κ. Σπανός
13:00-14:00 Διάλειμμα – Ελαφρύ γεύμα
14:00-15:00 Χρονοδιάγραμμα εκπόνησης ΜΔΕ. Μ. Ματσάγκας

Ν. Ρούσας

15:00-17:00 Επιλογή και ανάθεση θεμάτων μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Μ. Ματσάγκας      Ν. Ρούσας
Ημερομηνία: 09-10 Φεβρουαρίου 2024
Από: 15:00-20:00
Έως: 09:00-17:00
Τοποθεσία: Τμήμα Ιατρικής | Βιόπολις, 41500, Λάρισα