«Πανευρωπαϊκή διάκριση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του Μεταπτυχιακού μας – Η Δρ. Βάλια Παπαγεωργίου, φοιτήτρια του 2ου κύκλου σπουδών του ΠΜΣ, υπέβαλε την εργασία της και έγινε αποδεκτή ως πόστερ στο ΕΗΑ -Εuropean Hematology Association Congress 2022 που θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη στις 9-12 Ιουνίου. Σημαντική επιτυχία για το ΠΜΣ. Ελπίζουμε να είναι παράδειγμα προς μίμηση και για άλλους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές μας. Συγχαρητήρια!!»