Όλοι οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν με email την ημέρα ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.