Το Τμήμα Ιατρικής ιδρύθηκε το 1985 και δέχθηκε για πρώτη φορά φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 1990-1991. Αποτελεί το πρώτο Τμήμα στην ανάπτυξη της  Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, είναι αυτόνομο από το 1995 και λειτουργεί στη Λάρισα.

Το Τμήμα δέχεται ετησίως περί τους 100 φοιτητές και ο συνολικός αριθμός ενεργών φοιτητών είναι περίπου 780 (με τις έγγραφές ακαδ. έτους 2017-2018). Οι πτυχιούχοι του Τμήματος είναι 1084 (μέχρι 31.12.2017).

Οι εγκαταστάσεις του Τμήματος της Ιατρικής, που περιλαμβάνουν εργαστήρια προκλινικών μαθημάτων, αίθουσες διδασκαλίας, αμφιθέατρο, διοικητικές υπηρεσίες, βρίσκονται στο νέο κτίριο του Τμήματος στη περιοχή Βιόπολις, δίπλα από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας (ΠΓΝΛ) και στο κτίριο της ανακαινισμένης πρώην Κλινικής Κατσίγρα, στην πλατεία Ταχυδρομείου.

Οι κλινικές μονάδες βρίσκονται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας (http://www.uhl.gr/).

Η εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας και η δημιουργία σύγχρονης Ιατρικής Βιβλιοθήκης, προσθέτουν στις ήδη αναπτυγμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τμήματος Ιατρικής νέες ερευνητικές και διαγνωστικές δραστηριότητες. Η κλινική άσκηση των φοιτητών πραγματοποιείται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Τηλ Κέντρο +30 2413 50 1000.