Λιόντος Άγγελος

Λιόντος Άγγελος

Επικουρικός Επιμελητής Παθολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Περιγραφή: Διδάσκων
Περισσότερα
Γιαμούζης Γρηγόριος

Γιαμούζης Γρηγόριος

Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Περισσότερα
Patrikios Ioannis

Patrikios Ioannis

Deputy Dean of the School of Medicine Faculty of Medicine Specialty in Immunology/Lipidology Medical Biochemistry School of Medicine European University Cyprus

δικτυακός τόπος: https://euc.ac.cy/el/faculty-profiles/ioannis-patrikios/
Περισσότερα
Gerotziafas Grigorios

Gerotziafas Grigorios

Professor of Hematology, Faculty of Medicine Sorbonne University, Paris

Περισσότερα
Douketis James

Douketis James

Professor of Internal Medicine, McMaster University, Hamilton, Canada

Περισσότερα
Καραγιαννίδης Ευστράτιος

Καραγιαννίδης Ευστράτιος

Καρδιολόγος, Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

Περιγραφή: Διδάσκων
Περισσότερα
Βλαχάκη Ευθυμία

Βλαχάκη Ευθυμία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αιματολογίας-Αιμοσφαιρινοπαθειών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Περισσότερα
Καϊάφα Γεωργία

Καϊάφα Γεωργία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αιματολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Περισσότερα
Γκιρτοβίτης Φώτιος

Γκιρτοβίτης Φώτιος

Αιματολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Αιματολογίας στο Κέντρο Αίματος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ

Περιγραφή: Διδάσκων
Περισσότερα
Mηλιώνης Χαράλαμπος

Mηλιώνης Χαράλαμπος

Καθηγητής Εσωτερικής Παθολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Περιγραφή: Διδάσκων
Περισσότερα