Μακαρίτσης Κωνσταντίνος

Μακαρίτσης Κωνσταντίνος

Associate Professor of Internal Medicine

University of Thessaly School of Medicine

Department of Medicine, Larissa University Hospital

 

MAKARITSIS K. Curriculum Vitae Vasc Surg