Μαυροφόρου-Γιαννούκα Άννα

Μαυροφόρου-Γιαννούκα Άννα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ:

Μελέτη των ηθικών και δεοντολογικών ζητημάτων που προκύπτουν από τις βιολογικές και ιατρικές επιστήμες

ΒΑΣΙΚΗ EΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

Απόφοιτη του 3ου Λυκείου Ηρακλείου Κρήτης
Απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών:1992
Ασκούμενη δικηγόρος:1992-1994
Λήψη άδειας άσκησης επαγγέλματος από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών: 1994
Εγγραφή και άσκηση επαγγέλματος στον Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου Κρήτης: 1995 -2010

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ:

Επιστημονική Συνεργάτιδα του Ιατροδικαστικού Τμήματος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης (2000-2009)
Επιστημονική Συνεργάτιδα της Νοσηλευτικής Σχολής, του Τεχνολογικού Επαγγελματικού Ιδρύματος Ηρακλείου Κρήτης (2002-2006)
Επιστημονική Συνεργάτιδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2005-2009)
Επιστημονική Συνεργάτιδα του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2006-2009)
http://www.evangelismoshospital.com/index.php?pageid=96

ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ:

Επιστημονική Συνεργάτιδα του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (έμμισθη θέση – διδάσκουσα σε προπτυχιακούς φοιτητές βάση του ΠΔ 407/80)
Επιστημονική Συνεργάτιδα του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (έμμισθη θέση – διδάσκουσα σε προπτυχιακούς φοιτητές βάση του ΠΔ 407/80)
Επιστημονική Συνεργάτιδα του Ιατροδικαστικού Τμήματος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης (άμισθη θέση-διδάσκουσα σε προπτυχιακούς φοιτητές)
Επιστημονική Συνεργάτιδα της Κλινικής Εντατικής Θεραπείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης (άμισθη θέση-διδάσκουσα σε μεταπτυχιακούς φοιτητές)
Επιστημονική Συνεργάτιδα της Πνευμονολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (άμισθη θέση-διδάσκουσα σε μεταπτυχιακούς φοιτητές)
Νομικός (Εγγεγραμμένη στον Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου Κρήτης)

CV_MAVROFOROU_GR

Download CV [pdf file]

Περιγραφή: Διδάσκων