Μπουζιά Αικατερίνη

Μπουζιά Αικατερίνη

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ :

1999 – 2005 :  Πτυχίο Ιατρικής,

                            Ιατρική Σχολή,

                          Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)

                                Βαθμός πτυχίου : «Λίαν Καλώς»

29/10/2018 :   Διδακτορικό δίπλωμα,

Τμήμα Ιατρικής,

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Βαθμός: «Άριστα»

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ :

Αγγλικά :  Άριστο επίπεδο ( Certificate of Proficiency in English των University of Cambridge και University of Michigan), επάρκεια και άδεια διδασκαλίας από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Γαλλικά :  Άριστο επίπεδο ( D.A.L.F., Diplôme d’ Etudes Supérieures), επάρκεια και άδεια διδασκαλίας από το ΥΠ.Ε.Π.Θ.

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:

12 Ιανουαρίου- 11 Απριλίου 2006: Υπηρεσία στο Κουτλιμπάνειο και Τριανταφύλλειο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας σε θέση Ιατρού χωρίς ειδικότητα για τρίμηνη εκπαίδευση

12 Απριλίου 2006- 29 Φεβρουαρίου 2007: Υπηρεσία ως Ιατρός υπηρεσίας υπαίθρου στο Κέντρο Υγείας Αγιάς του Νομού Λάρισας

15 Ιανουαρίου 2007- 29 Φεβρουαρίου 2007: Απόσπαση στην Παιδοχειρουργική Κλινική του  Γ. Ν. Λάρισας

1 Μαρτίου 2007- 12 Ιανουαρίου 2012: Υπηρεσία στην Πανεπιστημιακή Αναισθησιολογική Κλινική του Πανεπιστημιακό Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας σε θέση έμμισθου ειδικευόμενου ιατρού για ειδίκευση στην ειδικότητα της Αναισθησιολογίας

25 Ιουνίου 2012 – 23 Οκτωβρίου 2012 : Υπηρεσία στην Αναισθησιολογική Κλινική του Κουτλιμπάνειου και Τριανταφύλλειου Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας σε θέση Επικουρικού Ιατρού

24 Οκτωβρίου 2012 – 20 Ιουλίου 2015: Υπηρεσία στην Πανεπιστημιακή Κλινική Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας σε θέση έμμισθου ειδικευμένου ιατρού για εξειδίκευση στην Εντατικολογία

1 Μαρτίου 2016 – 10 Μαΐου 2016 : Επιστημονικά Υπεύθυνη της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του ιδιωτικού Θεραπευτηρίου Ασκληπιείο Λάρισας και χορήγηση αναισθησίας στο χώρο της κλινικής

12 Μαΐου 2016- 14 Σεπτεμβρίου 2017: Υπηρεσία στην Πανεπιστημιακή Αναισθησιολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας σε θέση Επικουρικού Ιατρού. Συμμετοχή και στο Ιατρείο Πόνου.

15 Σεπτεμβρίου 2017: Διορισμός στην Πανεπιστημιακή Αναισθησιολογική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας σε θέση Επιμελητή Β.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:

2005-2006: Άμισθη επιστημονική συνεργάτης, διδακτική μονάδα Ιστορίας Ιατρικής, Τομέας Ανατομικής και Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

11-2010 έως 11-2015 : συμμετοχή στο Πρόγραμμα της Παθολογικής και Χειρουργικής Νοσηλευτικής Ειδικότητας κατά τα Εκπαιδευτικά έτη 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 και διδασκαλία του μαθήματος «Εξασφάλιση-Προστασία αεραγωγού– Δύσκολος αεραγωγός» στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011: συμμετοχή στην εκπαίδευση φοιτητών στο επιλεγόμενο μάθημα της Επείγουσας Ιατρικής, Πανεπιστημιακή Αναισθησιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

20-07-2011: ορισμός Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής με θέμα «Η επίδραση του Pregabalin στον οξύ και χρόνιο μετεγχειρητικό πόνο σε καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις» από τη γενική συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας την 7η/13-07-2011 συνεδρίασή της

01-03-2007 έως 30-11-2011: συμμετοχή στα Πανθεσσαλικά μαθήματα αναισθησιολογίας για ειδικευόμενους που πραγματοποιούνταν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας από την Πανεπιστημιακή Αναισθησιολογική Κλινική

23-10-2012 έως 20-07-2015 : συμμετοχή στα εκπαιδευτικά μαθήματα Εντατικολογίας που πραγματοποιούνταν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας από την Πανεπιστημιακή Κλινική Εντατικής Θεραπείας και στην εκπαίδευση των τεταρτοετών φοιτητών ιατρικής στο μάθημα της Εντατικής Θεραπείας

Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 : Συμμετοχή στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα της Αναισθησιολογικής Κλινικής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που διενεργούνταν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017:  Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Αναισθησιολογικής Κλινικής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 στο κατ’ επιλογήν μάθημα «Επείγουσα Ιατρική»

Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018: Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Αναισθησιολογικής Κλινικής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 στο υποχρεωτικό μάθημα «Αναισθησιολογία», 7ο εξάμηνο.

Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 : Συμμετοχή στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα της Αναισθησιολογικής Κλινικής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που διενεργούνταν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

 

ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ / ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ :

 • Παρακολούθηση και πιστοποίηση κατόπιν εξετάσεων στα σεμινάρια BLS (Basic Life Support), ALS (Advanced Life Support), ATLS student course και ATLS instructor course (Advanced Trauma Life Support), APLS (Advanced Pediatric Life Support), CEEA (Cycle of six Refresher Courses in Anaesthesiology, by the Committee for the European Education in Anaesthesiology), Εξειδικευμένη διαχείριση αεραγωγού, Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Αλγολογία (Ελληνική Εταιρεία Αλγολογίας, Ελληνικό τμήμα της IASP και της EFIC)
 • Ιανουάριος 2014 έως σήμερα : συμμετοχή ως εκπαιδευτής στο ATLS Student Course στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Αμερικανικό Κολλέγιο Χειρουργών (ACS)
 • 10 Οκτωβρίου 2015 έως 20 Μαΐου 2017: Παρακολούθηση του διετούς κύκλου σεμιναρίων Ιατρικού Βελονισμού που διοργανώνεται από το Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Βελονισμού Ελλάδος (330 ώρες θεωρητικής και πρακτικής εξάσκησης)
 • Παρακολούθηση και συμμετοχή από το 2000 από το πρώτο έτος στην Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ έως σήμερα σε άλλα 18 σεμινάρια, σε 6 διεθνή συνέδρια και σε 48 ελληνικά συνέδρια.
 • Συμμετοχή σε οργανωτικές επιτροπές 5 ελληνικών και διεθνών συνεδρίων

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ

ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ:

 • Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας (από το 2005)
 • Πανελλήνια Εταιρεία Ιστορίας της Ιατρικής (από το 2006)
 • Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία (από το 2009)
 • Εταιρεία Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής Βορείου Ελλάδος (από το 2009)
 • ESRA HELLAS (European Society of Regional Anaesthesia)
 • ESRA (European Society of Regional Anaesthesia) από το 2017
 • Ελληνικής Εταιρείας Αλγολογίας, Ελληνικό τμήμα της IASP και της EFIC από το 2017

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ/ΟΜΙΛΙΕΣ:

 • 15 ανακοινώσεις/ομιλίες σε ελληνικά συνέδρια
 • 2 ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια
 • 3 δημοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά
 • 5 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ :

 • 6 χρόνια μαθήματα κλασικής μουσικής, πιάνου, θεωρίας και σολφέζ
 • 5 χρόνια μαθήματα μπαλέτου
 • 3 χρόνια σπουδών ζωγραφικής

 

 

Περιγραφή: Διδάσκων