Γιαννούκας Δ. Αθανάσιος

Γιαννούκας Δ. Αθανάσιος

Ατομικά στοιχεία:

Ονοματεπώνυμο: Αθανάσιος Γιαννούκας      Όνομα πατρός: Δημήτριος

Ημερομηνία γέννησης: 01/11/1961                Τόπος γέννησης: Λάρισα

e-mail: giannouk@med.uth.gragiannoukas@gmail.com

Παρούσα Θέση:

Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Διευθυντής Αγγειοχειρουργικής Κλινικής Π.Γ.Ν. Λάρισας

Εκπαίδευση-Ειδίκευση:

 • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στις 23/08/1985 με βαθμό: «7,35/40 Λίαν Καλώς»
 • Ειδικότητα Γενικής Χειρουργικής (22/07/1992: Εθνικός τίτλος ειδικότητας)
 • Ειδικότητα Αγγειοχειρουργικής (04/07/1997: Εθνικός τίτλος ειδικότητας)
 • Ειδικότητα Αγγειοχειρουργικής (16/09/1997: Ευρωπαϊκός τίτλος- FEBVS)

Ακαδημαϊκοί Τίτλοι:

 1. Διδακτορική Διατριβή με θέμα: «Η επίδραση της υπερεκλεκτικής διατομής των πνευμονογαστρικών νεύρων και των προσταγλανδινών στην προστασία του γαστροδωδεκαδακτυλικού βλεννογόνου από τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα» 16/02/1993. Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 2. MSc in Vascular Technology and Medicine με θέμα: “The role of venous wall fibrosis in the development of reflux” 09/11/1995. Imperial College of Science, Technology and Medicine, University of London, U.K.
 3. PhD με θέμα: “Emerging and established risk factors in the distribution and severity of atherosclerosis” 31/08/2004. Imperial College of Science, Technology and Medicine, University of London, U.K.
 4. Αναπληρωτής Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής από 01/09/2005, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
 1. Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής από 26/07/2010, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Κλινική Εμπειρία:

– Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (07/2010 μέχρι σήμερα)

– Διευθυντής Αγγειοχειρουργικής Κλινικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, (06/2006 μέχρι σήμερα)

– Αναπληρωτής Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (09/2005-07/2010)

– Αγγειοχειρουργός, Ηράκλειο, Κρήτη (ιδιωτικός τομέας) (11/2004-08/2005)

– Visiting Professor, Department of Surgery, Division of Vascular Surgery, Loyola University Medical Center, Maywood, Illinois, USA (05/2005)

– Consultant Vascular Surgeon, Department of Vascular and General Surgery, Norfolk & Norwich University Hospital NHS Trust, Norwich, U.K. (02/2005-04/2005)

– Consultant Vascular Surgeon, The Sheffield Vascular Institute, Sheffield Teaching Hospitals NHS, Northern General Hospital, Sheffield, U.K. (07/2003-07/2004)

– Επιμελητής Β’, Αγγειοχειρουργική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Κρήτη (05/1995-07/2003)

– Senior Vascular Clinical Research Fellow (part – time), St. Mary’s Hospital, Imperial College Medical School, London, U.K. (01/1997-12/1998)

– Lecturer/ Senior Registrar in Vascular and General Surgery, Professorial Surgical Unit, St. Bartholomew’s Hospital, London, U.K. (07/1995-07/1996)

– Registrar in Vascular and General Surgery, Department of Surgery, Colchester General Hospital, Essex, U.K. (03/1995-07/1995)

– Vascular Clinical Research Fellow, St. Mary’s Hospital, Imperial College Medical School, London, U.K. (08/1992-02/1995)

Ερευνητική Δραστηριότητα:

– Κύριος Ερευνητής σε Κλινικές Μελέτες & Ερευνητικά Προγράμματα ως (μετά την εκλογή ως Αν.Καθηγητής): 13

– Συμμετοχή σε Κλινικές Μελέτες & Ερευνητικά Προγράμματα (πριν την εκλογή ως Αν.Καθηγητής): 26

– Δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά με συντελεστή απήχησης: 239 (Scopus by HEAL LINK τελευταία αναζήτηση 05/03/2019)

Ετεροαναφορές: 3747

Αυτοαναφορές: 616

H-index: 33

– Δημοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά: 12

– Περιλήψεις σε ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά: 43

– Περιλήψεις σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά: 3

– Δημοσιεύσεις σε πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων: 12

– Προφορικές Ανακοινώσεις σε Διεθνή Συνέδρια: 97

– Προφορικές Ανακοινώσεις σε ελληνικά Συνέδρια: 80

– Συγγραφή Μονογραφιών: 3

– Επιστημονικός Εκδότης σε βιβλία: 6

– Κριτική Βιβλίων: 3

– Συγγραφή κεφαλαίων σε βιβλία: 37 (σε 15 βιβλία: 10 σε ξενόγλωσσα & 27 σε ελληνικά βιβλία)

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

 • Ως Επιβλέπων (έχουν ολοκληρωθεί): 5
 • Ως Επιβλέπων (δεν έχουν ολοκληρωθεί): 6
 • Στην Τριμελή Επιτροπή (δεν έχουν ολοκληρωθεί): 1
 • Στην Επταμελή Επιτροπή (έχουν ολοκληρωθεί): 20
 • Στην Επταμελή Επιτροπή (δεν έχουν ολοκληρωθεί): 6

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Επιβλέπων (έχουν ολοκληρωθεί): 4

Επιβλέπων (δεν έχουν ολοκληρωθεί: 1

Στην Τριμελή Επιτροπή (έχουν ολοκληρωθεί): 3

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Στην Τριμελή Επιτροπή (έχουν ολοκληρωθεί): 2

– Βραβεία – Διακρίσεις – Υποτροφίες: 22

– Διαλέξεις – Εισηγήσεις σε Διεθνή/Εθνικά Συνέδρια & Ημερίδες: 239

– Επισκέπτης Καθηγητής: 5

– Κριτής σε Ερευνητικά Προγράμματα: 1

– Ακαδημαϊκές Συνεργασίες με άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα: 1

– Συμμετοχή σε επιτροπή σύνταξης κατευθυντήριων οδηγιών: 5

– Κριτής (reviewer) σε ξενόγλωσσα διεθνή επιστημονικά περιοδικά: 19

– Μέλος Εκδοτικής Επιτροπής (Editorial Board) σε ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά: 7

– Μέλος σε Διοικητικά Συμβούλια Επιστημονικών Εταιρειών & Φορέων: 14

– Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών: 13

– Κριτής (reviewer) εργασιών σε Ευρωπαϊκά συνέδρια: 5

– Κριτής (reviewer) εργασιών σε Εθνικά συνέδρια: 1

– Μέλος Κριτικής Επιτροπής σε ελληνικά Επιστημονικά Περιοδικά: 1

– Κριτής (reviewer) για grant application: 5

Οργανωτική Δραστηριότητα:

 • Ίδρυση & Οργάνωση Αγγειοχειρουργικής Κλινικής στο Π.Γ.Ν. Λάρισας (2 Καθηγητές, 1 Επ. Καθηγητής, 1 Επιμελήτρια Α’, 1 Επιμελητής Β’, 3 Επικουρικοί Επιμελητές, 3 Ειδικευόμενοι, Γραμματεία)
 • Οργάνωση του μοναδικού στην Ελλάδα εξωτερικού ιατρείου αντιμετώπισης λεμφοιδήματος στο Π.Γ.Ν. Λάρισας (2008 έως σήμερα)
 • Οργάνωση εργαστηρίου Αναίμακτης Διαγνωστικής των Αγγειακών Παθήσεων στην Αγγειοχειρουργική Κλινική για χορήγηση ειδίκευσης στους αγγειακούς υπερήχους (1 από τα 2 στην Ελλάδα)
 • Οργάνωση κατ’επιλογήν υποχρεωτικών προπτυχιακών μαθημάτων του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 1. Αιμοδυναμική των αγγειακών παθήσεων (2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019)
 2. Βασικές αρχές Αγγειολογίας & Αγγειοχειρουργικής (2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016)
 • Οργάνωση του προπτυχιακού υποχρεωτικού μαθήματος «Ιατρική Ευθύνη & Ηθική» του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019)
 • Οργάνωση μετεκπαιδευτικών μαθημάτων στην Αγγειοχειρουργική Κλινική (2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019)
 • Οργάνωση μετεκπαιδευτικών μαθημάτων Τομέα Χειρουργικής (2009-10, 2010-11)
 • Οργάνωση της κλινικής άσκησης 6ετών φοιτητών Ιατρικής στον Τομέα Χειρουργικής (2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013)
 • Οργάνωση του Ινστιτούτου Αγγειακών Παθήσεων με έδρα τη Λάρισα (2010 έως σήμερα)
 • Συντονιστής του Π.Γ.Ν. Λάρισας ως κέντρου κλινικής άσκησης των μεταπτυχιακών φοιτητών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος: Αγγειοχειρουργική- ενδοαγγειακές τεχνικές της Αγγειοχειρουργικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»
 • Οργάνωση διεθνών & εθνικών Συνεδρίων: 74
 • Οργάνωση Βιβλιοθήκης στην Αγγειοχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • Οργάνωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο: «Υπερηχογραφική λειτουργική απεικόνιση για την πρόληψη και διάγνωση των αγγειακών παθήσεων» (2015-σήμερα)
 • Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Σεπτέμβριος 2018- Αύγουστος 2020)
 • Ιδρυτικό Μέλος και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Αγγειακών Παθήσεων (ΙΑΠ) (2010-σήμερα)
 • Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής στην οργάνωση του Διεθνούς Αγγειοχειρουργικού Συμποσίου LIVE
 • Μέλος της Επιτροπής Κατευθυντήριων Οδηγιών του ESVS για τη «Χρόνια Φλεβική Νόσο»
 • Γενικός Γραμματέας του European Venous Forum (2000-σήμερα)
 • Μέλος της Εκδοτικής Επιτροπής (Editorial Board) του περιοδικού EJVES (2005-2010)
 • Μέλος της Εκδοτικής Επιτροπής (Editorial Board) του περιοδικού Int Angiol (2010-σήμερα)
 • Μέλος της Εκδοτικής Επιτροπής (Editorial Board) του περιοδικού J Endovasc Ther (2011-σήμερα)
 • Σύμβουλος του ESVS (2014-2016)
 • Αντιπρόεδρος του Balkan Venous Forum (2010-2016)
 • Πρόεδρος του Balkan Venous Forum (2016-2019)
 • Πρόεδρος του European Venous Forum (2017-2018)
 • Επίτιμο Μέλος της Καρδιο-αγγειοχειρουργικής Εταιρείας της Σερβίας (2018)