Ματσάγκας Μιλτιάδης

Ματσάγκας Μιλτιάδης

Μιλτιάδης Ι. Ματσάγκας, MD, PhD, FEBVS (e-mail: mimats@med.uth.gr)

Γεννήθηκε στη Ζίτσα Ιωαννίνων στις 11/05/1963.

Είναι Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς επίσης διατελεί ως Αγγειοχειρουργός στην Αγγειοχειρουργική Κλινική Π.Γ.Ν. Λάρισας.

Είναι Ιδρυτικό μέλος και Αναπληρωτής Πρόεδρος του Ινστιτούτου Αγγειακών Παθήσεων (ΙΑΠ) (2010-σήμερα).

Είναι επίσης Ιδρυτικό μέλος και υπήρξε Ειδικός Γραμματέας (2014-2016), μέλος ΔΣ (2016-2018) και είναι Γενικός Γραμματέας του Ινστιτούτου Μελέτης και Εκπαίδευσης στην Θρόμβωση και την Αντιθρομβωτική Αγωγή (2018-2020). Είναι Αναπληρωτής Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κάρδιο-Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής (ESCVS) (Μάιος 2017-σήμερα).

Είναι Σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αγγειοχειρουργικής (ESVS) (Σεπτέμβριος 2018-σήμερα). Υπήρξε Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής (2015-2017).

Είναι Εκδότης του επιστημονικού περιοδικού της Ελληνικής Αγγειοχειρουργικής Εταιρείας με τίτλο: Hellenic Journal of Vascular and Endovascular Surgery (Απρίλιος 2018-σήμερα), Μέλος της Εκδοτικής Επιτροπής (Editorial Board) του περιοδικού EJVES (2011-2017) και Αναπληρωτής εκδότης του περιοδικού Journal of Angiology και του περιοδικού Surgery Research and Practice (2013-σήμερα). Ενεργή συμμετοχή ως διοργανωτής, προεδρεύων, εκπαιδευτής και ομιλητής του Διεθνούς Αγγειοχειρουργικού Συμποσίου LIVE.

Είναι Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο: «Θρόμβωση και Αντιθρομβωτική Αγωγή» (Οκτώβριος 2018-σήμερα).

Είναι Επικεφαλής Ερευνητής σε 8 Κλινικές Μελέτες & Ερευνητικά Προγράμματα. Είναι Επιβλέπων 11 Διδακτορικών Διατριβών (8 έχουν ολοκληρωθεί). Είναι μέλος 2 επιτροπών σύνταξης κατευθυντήριων οδηγιών. Είναι Κριτής (reviewer) σε 21 ξενόγλωσσα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και Επισκέπτης Καθηγητής σε 2 Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Έχει 135 δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά με συντελεστή απήχησης: (Scopus τελευταία αναζήτηση 10/07/2019)

Ετεροαναφορές: 1340

H-index: 20

Είναι Επιστημονικός Εκδότης σε 4 βιβλία και συγγραφέας 5 κεφαλαίων σε βιβλία.

Έχει λάβει 15 Βραβεία-Διακρίσεις.