ΜΑ01 – Βασικές αρχές – Εισαγωγή στους μηχανισμούς της θρόμβωσης και στην φαρμακολογία των αντιθρομβωτικών φαρμάκων (Κύκλος σπουδών 2024-25)

MA01 – Fundamentals – Introduction to the mechanisms of thrombosis and the pharmacology of antithrombotic drugs (Study cycle 2024-25)

Date: 9 - 10 February 2024
From: 16:00-20:00
To: 09:00-17:00
Location: For Life (Department of Medicine | Biopoli (Mezourlo), 41110, Larissa)
Posted In: Courses A' Semester
Learn More
ΜΑ02 – Στεφανιαία νόσος (Κύκλος σπουδών 2024-25)

MA02 – Coronary artery disease (Cycle of studies 2024-25)

Date: 08 - 09 March 2024
From: 16:00-20:00
To: 09:00-17:00
Location: Online
Posted In: Courses A' Semester
Learn More
ΜΑ03 – Περιφερική Αρτηριακή Νόσος (Κύκλος σπουδών 2024-25)

MA03 – Peripheral Arterial Disease (Cycle of studies 2024-25)

Date: April 12-13, 2024
From: 16:00-20:00
To: 09:00-17:00
Location: Online
Posted In: Courses A' Semester
Learn More
ΜΑ04 – Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια (Κύκλος σπουδών 2024-25)

MA04 – Stroke (Study Cycle 2024-25)

Date: 17-18 May 2024
From: 16:00-20:00
To: 09:00-17:00
Location: Online
Posted In: Courses A' Semester
Learn More
ΜΑ05 – Φλεβική θρομβοεμβολική νόσος – εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση (Κύκλος σπουδών 2024-25)

MA05 – Venous thromboembolic disease – deep vein thrombosis (Study cycle 2024-25)

Date: 07-08 June 2024
From: 16:00-20:00
To: 09:00-17:00
Location: Online
Posted In: Courses A' Semester
Learn More