Εξετάσεις Α’ εξαμήνου

Εξετάσεις Α’ εξαμήνου

Date: 24 Ιουνίου 2022
Location: Τμήμα Ιατρικής | Βιόπολη (Μεζούρλο), 41110, Λάρισα
Learn More
Επαναληπτικές Εξετάσεις Α’ εξαμήνου

Επαναληπτικές Εξετάσεις Α’ εξαμήνου

Date: 23 Σεπτεμβρίου 2022
Location: Τμήμα Ιατρικής | Βιόπολη (Μεζούρλο), 41110, Λάρισα
Learn More