Παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές – Κύκλος σπουδών 2021-22

Παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές – Κύκλος σπουδών 2021-22

Date: 30 Ιουνίου, 01 Ιουλίου 2022
From: 09:00-19:30
To: 09:00-17:30
Location: Τμήμα Ιατρικής | Βιόπολις, 41500, Λάρισα
Learn More