Παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές – Κύκλος σπουδών 2023-24

Παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές – Κύκλος σπουδών 2023-24

Date: 30 Ιουνίου, 27-28/06/2024 | Πέμπτη & Παρασκευή 26-27/09/2024
From: 09:00-19:30
To: 09:00-17:30
Location: Τμήμα Ιατρικής | Βιόπολις, 41500, Λάρισα
Learn More
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: «Ανάπτυξη κλινικών περιπτώσεων θρόμβωσης και λήψη θεραπευτικών αποφάσεων» – Κύκλος σπουδών 2021-22

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: «Ανάπτυξη κλινικών περιπτώσεων θρόμβωσης και λήψη θεραπευτικών αποφάσεων» – Κύκλος σπουδών 2021-22

Date: 21-22 Ιανουαρίου 2022
From: 15:00-20:00
To: 09:00-18:00
Location: Τμήμα Ιατρικής | Βιόπολη (Μεζούρλο), 41110, Λάρισα
Learn More
Φλεβική θρομβοεμβολική νόσος – Πνευμονική εμβολή και ειδικές κατηγορίες ασθενών

Φλεβική θρομβοεμβολική νόσος – Πνευμονική εμβολή και ειδικές κατηγορίες ασθενών

Date: 06-07 Οκτωβρίου 2023
From: 16:00-20:00
To: 09:00-17:00
Location: Τμήμα Ιατρικής | Βιόπολη (Μεζούρλο), 41110, Λάρισα
Learn More
Κολπική μαρμαρυγή, σύγχρονη αντιθρομβωτική αγωγή

Κολπική μαρμαρυγή, σύγχρονη αντιθρομβωτική αγωγή

Date: 17-118 Νοεμβρίου 2023
From: 16:00-20:00
To: 09:00-17:00
Location: Τμήμα Ιατρικής | Βιόπολη (Μεζούρλο), 41110, Λάρισα
Learn More
Περί-επεμβατική διαχείριση αντιθρομβωτικής αγωγής

Περί-επεμβατική διαχείριση αντιθρομβωτικής αγωγής

Date: 08-09 Δεκεμβρίου 2023
From: 16:00-20:00
To: 09:00-17:00
Location: Τμήμα Ιατρικής | Βιόπολη (Μεζούρλο), 41110, Λάρισα
Learn More