Βασικές αρχές – Εισαγωγή στους μηχανισμούς της θρόμβωσης και στην φαρμακολογία των αντιθρομβωτικών φαρμάκων (Κύκλος σπουδών 2023-24)

Βασικές αρχές – Εισαγωγή στους μηχανισμούς της θρόμβωσης και στην φαρμακολογία των αντιθρομβωτικών φαρμάκων (Κύκλος σπουδών 2023-24)

Παρασκευή, 10/02/2023

15:00-16:00 Καλωσόρισμα, βασικοί στόχοι ΠΜΣ, διαδικαστικά ζητήματα. Μ. Ματσάγκας 

Ν. Ρούσας  

 

ΜΑ01:        Βασικές αρχές – εισαγωγή στους μηχανισμούς της θρόμβωσης και  στη φαρμακολογία των αντιθρομβωτικών φαρμάκων (11 ώρες)

(Κύκλος σπουδών 2023-24)

Υπεύθυνος μαθήματος: Καθ. Α. Τσελέπης

 

Παρασκευή, 10/02/2023

 

16:00-17:00 Αιμόσταση. Οι μηχανισμοί πήξης – ινωδόλυσης. Π. Κώτση
17:00-18:00 Αιμοπετάλια – μηχανισμοί ενεργοποίησης -παθοφυσιολογικός ρόλος. Α. Τσελέπης

 

18:00-19:00 Υποκείμενοι μηχανισμοί αρτηριακής και φλεβικής θρόμβωσης. Α. Τσελέπης

 

19:00-20:00 Παράγοντες κινδύνου θρόμβωσης-Θρομβοφιλία. E. Λευκού

 

 Σάββατο, 11/02/2023

09:00-10:00 Φαρμακευτικοί στόχοι στην αντιθρομβωτική αγωγή. Α. Τσελέπης
10:00-11:00 Αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα. Κ. Καλαντζή
11:00-12:00 Ενέσιμα αντιπηκτικά. Κ. Καλαντζή
12:00-13:00 Κουμαρινικά αντιπηκτικά. E. Βλαχάκη
13:00-14:00 Διάλειμμα – Ελαφρύ γεύμα
14:00-15:00 Άμεσοι αναστολείς της θρομβίνης και του Xa. Κ. Καλαντζή
15:00-16:00 Εργαστηριακή διερεύνηση της δραστικότητας των αντιαιμοπεταλιακών και αντιπηκτικών φαρμάκων. Κ. Καλαντζή
16:00-17:00 Αντίδοτα αντιπηκτικών φαρμάκων. Φ. Γκιρτοβίτης

 

Date: 10-11 Φεβρουαρίου 2023
From: 16:00-20:00
To: 09:00-17:00
Location: Τμήμα Ιατρικής | Βιόπολη (Μεζούρλο), 41110, Λάρισα