Περιφερική Αρτηριακή Νόσος (Κύκλος σπουδών 2023-24)

Περιφερική Αρτηριακή Νόσος (Κύκλος σπουδών 2023-24)

ΜΑ03:        Περιφερική Αρτηριακή Νόσος  (11 ώρες)

(Κύκλος σπουδών 2023-24)

Υπεύθυνος μαθήματος: Καθ. Μ. Ματσάγκας

ΜΑ03:        Περιφερική Αρτηριακή Νόσος  (11 ώρες)

Υπεύθυνος μαθήματος: Καθ. Μ. Ματσάγκας

 

Παρασκευή, 07/04/2023

 

16:00-17:00 Ανατομία αρτηριακού συστήματος. Περιφερική αρτηριακή νόσος – Ορισμοί, εντόπιση – Επίπτωση. Μ. Ματσάγκας
17:00-18:00 Διάγνωση περιφερικής αρτηριακής νόσου. Ν. Ρούσας
18:00-18:45 Φυσική ιστορία και επιπλοκές περιφερικής αρτηριακής νόσου. Μέτρηση ΚΒΔΠ και η σημασία του στην πρόγνωση. Γ. Κούβελος
18:45-19:00 Κλινικά παραδείγματα. Γ. Κούβελος
19:00-19:45 Αρτηριακή νόσος των κάτω άκρων. Συντηρητική και επεμβατική αντιμετώπιση. Γ. Κούβελος
19:45-20:00 Κλινικά παραδείγματα. Γ. Κούβελος

 

Σάββατο, 08/04/2023

 

09:00-10:00 Αντιθρομβωτική αγωγή στην αρτηριακή νόσο των κάτω άκρων. Μ. Ματσάγκας  
10:00-10:30 Κλινικά παραδείγματα. Μ. Ματσάγκας  
10:30-11:30 Αποφρακτική νόσος των καρωτίδων. Ενδείξεις και μέθοδοι επεμβατικής αντιμετώπισης. Α. Γιαννούκας  
11:30-11:45 Κλινικά παραδείγματα. Α. Γιαννούκας  
11:45-12:30 Αντιθρομβωτική αγωγή στην νόσο των καρωτίδων. Ι. Κακίσης  
12:30-13:00 Κλινικά παραδείγματα. Ι. Κακίσης  
13:00-14:00 Διάλειμμα    
14:00-15:00 Αποφρακτική νόσος των σπλαχνικών και νεφρικών αρτηριών. Ενδείξεις και μέθοδοι επεμβατικής αντιμετώπισης, αντιθρομβωτική αγωγή. Γ. Κούβελος

 

 
15:00-15:30 Κλινικά παραδείγματα. Γ. Κούβελος  
15:30-16:30 Διαχωρισμοί περιφερικών αρτηριών. Ενδείξεις και μέθοδοι επεμβατικής αντιμετώπισης, αντιθρομβωτική αγωγή. Μ. Ματσάγκας  
16:30-17:00 Κλινικά παραδείγματα. Μ. Ματσάγκας  

 

 

Date: 07-08 Απριλίου 2023
From: 16:00-20:00
To: 09:00-17:00
Location: Τμήμα Ιατρικής | Βιόπολη (Μεζούρλο), 41110, Λάρισα