Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια (Κύκλος σπουδών 2023-24)

Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια (Κύκλος σπουδών 2023-24)

ΜΑ04:        Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια  (11 ώρες)

(Κύκλος σπουδών 2023-24)

Υπεύθυνοι μαθήματος: Αν. Καθ. E. Δαρδιώτης, Αν. Καθ. Γ. Ντάιος

 

Παρασκευή, 05/05/2023 (Υπεύθυνος μαθήματος: Αν. Καθ. E. Δαρδιώτης)

 

16:00-17:00 Αιτιολογία αιμορραγικών ΑΕΕ, διάγνωση, θεραπεία. E. Δαρδιώτης
17:00-17:45 Αναστροφή της αντιπηξίας σε ασθενείς υπό αντιπηκτική αγωγή και αιμορραγικό ΑΕΕ. Επανέναρξη αντιθρομβωτικών μετά από ενδοκράνια αιμορραγία. E. Δαρδιώτης
17:45-18:00 Κλινικά παραδείγματα. E. Δαρδιώτης
18:00-18:45 Αντιθρομβωτική αγωγή σε ασθενείς με θρόμβωση φλεβωδών κόλπων. Γ. Ξηρομερήσιου
18:45-19:00 Κλινικά παραδείγματα. Γ. Ξηρομερήσιου
19:00-19:45 Ενδοφλέβια θρομβόλυση. Ζ. Τσουρής
19:45-20:00 Κλινικά παραδείγματα. Ζ. Τσουρής

 

Σάββατο, 06/05/2023 (Υπεύθυνος μαθήματος: Αν. Καθ. Γ. Ντάιος)

 

09:00-09:45 Αιτιολογία ισχαιμικών ΑΕΕ, διάγνωση, γενικές αρχές αντιμετώπισης. Κ. Βέμμος  
09:45-10:00 Κλινικά παραδείγματα. Κ. Βέμμος  
10:00-11:00 Αντιθρομβωτική αγωγή σε ασθενείς με αθηροσκληρωτικό ΑΕΕ. Χ. Μηλιώνης  
11:00-11:30 Κλινικά παραδείγματα. Χ. Μηλιώνης  
11:30-12:30 Αιτιολογική διερεύνηση της εμβολικής εστίας σε ασθενείς με ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Γ. Ντάιος  
12:30-13:00 Κλινικά παραδείγματα. Γ. Ντάιος  
13:00-14:00 Διάλειμμα    
14:00-15:00 Αντιθρομβωτική αγωγή σε ασθενείς με παροδικό ή ελαφρύ εγκατεστημένο ΑΕΕ. Αντιθρομβωτική αγωγή σε ασθενείς με ισχαιμικό ΑΕΕ σε έδαφος κολπικής μαρμαρυγής ή μηχανικής καρδιακής βαλβίδας. Ε. Κορομπόκη  
15:00-15:30 Κλινικά παραδείγματα. Ε. Κορομπόκη  
15:30-16:00 Αντιθρομβωτική αγωγή σε ασθενείς με εμβολικό εγκεφαλικό απροσδιόριστης προέλευσης. Αντιθρομβωτική αγωγή σε ασθενείς με κενοτοπιώδες ΑΕΕ. K. Μακαρίτσης  
16:00-16:15 Κλινικά παραδείγματα. K. Μακαρίτσης  
16:15-16:45 Θρομβοφιλία και ΑΕΕ. Γ.Καϊάφα  
16:45-17:00 Κλινικά παραδείγματα. Γ.Καϊάφα  

 

Date: 05-06 Μαΐου 2023
From: 16:00-20:00
To: 09:00-17:00
Location: Τμήμα Ιατρικής | Βιόπολη (Μεζούρλο), 41110, Λάρισα