Περί-επεμβατική διαχείριση αντιθρομβωτικής αγωγής

Περί-επεμβατική διαχείριση αντιθρομβωτικής αγωγής

ΜΒ03:        Περί-επεμβατική διαχείριση αντιθρομβωτικής αγωγής (11 ώρες)

Υπεύθυνοι μαθήματος: Καθ. E. Αρναούτογλου, Prof. J. Douketis

 

Παρασκευή, 08/12/2023

 

16:00-16:45 Περί-επεμβατική εκτίμηση του θρομβωτικού και αιμορραγικού κινδύνου ασθενούς και επέμβασης. Ε. Κοράκη
16:45-17:00 Κλινικά παραδείγματα Ε. Κοράκη
17:00-18:00 Εργαστηριακός έλεγχος σε ασθενείς υπό αντιθρομβωτική αγωγή. Π. Στρατηγοπούλου
18:00-18:45 Περί-επεμβατική διαχείριση των αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων. Ε. Κοράκη
18:45-19:15 Κλινικά παραδείγματα Ε. Κοράκη
19:15-19:45 Ανταγωνιστές της Βιταμίνης Κ και περί-επεμβατική διαχείριση. Κ. Σταμούλης
19:45-20:00 Κλινικά παραδείγματα Κ. Σταμούλης

 

 

Σάββατο, 09/12/2023

 

09:00-09:45 DOACs και περί-επεμβατική διαχείριση. Ε. Αρναούτογλου       
09:45-10:00 Κλινικά παραδείγματα Ε. Αρναούτογλου       
10:00-10:30 Ταυτόχρονη λήψη διπλής αντιαιμοπεταλιακής και αντιπηκτικής αγωγής. Περί-επεμβατική διαχείριση. Π. Τζίμας  
10:30-10:45 Κλινικά παραδείγματα Π. Τζίμας  
10:45-11:15 Επείγουσα χειρουργική επέμβαση και διαχείριση αιμορραγίας σε ασθενή υπό αντιθρομβωτική αγωγή. Ε. Αρναούτογλου  
11:15-11:30 Κλινικά παραδείγματα Ε. Αρναούτογλου       
11:30-12:00 Περιοχική αναισθησία σε ασθενή υπό αντιθρομβωτική αγωγή. Μ. Μπαρέκα  
12:00-12:15 Κλινικά παραδείγματα Μ. Μπαρέκα  
12:15-12:45 Ιδιαιτερότητες περί-εγχειρητικής διαχείρισης σε οδοντιατρικές και γαστρεντερολογικές επεμβάσεις. Διαχείριση αιμορραγίας από το ΓΕΣ. Μ. Νταλούκα  
12:45-13:00 Κλινικά παραδείγματα Μ. Νταλούκα  
13:00-14:00 Διάλειμμα    
14:00-15:00 Ιδιαιτερότητες περί-εγχειρητικής διαχείρισης σε νευροχειρουργικές, καρδιοχειρουργικές, αγγειοχειρουργικές και ουρολογικές επεμβάσεις. Μ. Μπαρέκα  
15:00-15:30 Κλινικά παραδείγματα Μ. Μπαρέκα  
15:30-16:30 Διαχείριση της αντιθρομβωτικής αγωγής στη ΜΕΘ. Α. Μπουζιά  
16:30-17:00 Κλινικά παραδείγματα Α. Μπουζιά  
Date: 08-09 Δεκεμβρίου 2023
From: 16:00-20:00
To: 09:00-17:00
Location: Τμήμα Ιατρικής | Βιόπολη (Μεζούρλο), 41110, Λάρισα