Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: «Ανάπτυξη κλινικών περιπτώσεων θρόμβωσης και λήψη θεραπευτικών αποφάσεων» – Κύκλος σπουδών 2023-24

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: «Ανάπτυξη κλινικών περιπτώσεων θρόμβωσης και λήψη θεραπευτικών αποφάσεων» – Κύκλος σπουδών 2023-24

Κύκλος σπουδών 2023-24

ΜΒ04:        Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: «Ανάπτυξη κλινικών περιπτώσεων θρόμβωσης και λήψη θεραπευτικών αποφάσεων» (11 ώρες)

Υπεύθυνος μαθήματος: Καθ. Μ. Ματσάγκας

 

Παρασκευή, 19/01/2024

 

15:30 – 16:00    Έναρξη Σεμιναρίου – Εγγραφές

16:00 – 16:05    Χαιρετισμοί – Εισαγωγή

16:05 – 17:35   Φλεβική θρομβοεμβολική νόσος – εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση.
( 10’ Παρουσίαση και 5’ συζήτηση)

 5 Κλινικά παραδείγματα                                                                                                  

17:35 – 18:00   Διάλειμμα – καφές                                                                                

18:00 – 19:30   Φλεβική θρομβοεμβολική νόσος – Πνευμονική Εμβολή και ιδιαίτερες ομάδες ασθενών.
( 10’ Παρουσίαση και 5’ συζήτηση)

5 Κλινικά παραδείγματα           

19:30 – 20:00   Διακεκριμένη διάλεξη

Σάββατο, 20/01/2024

9:00 – 10:15     Κολπική μαρμαρυγή, σύγχρονη αντιθρομβωτική αγωγή.
( 10’ Παρουσίαση και 5’ συζήτηση)

4 Κλινικά παραδείγματα                                                                                   

10:15 – 11:30   Στεφανιαία και Βαλβιδική Νόσος.
 ( 10’ Παρουσίαση και 5’ συζήτηση)

4 Κλινικά παραδείγματα                                                                                               

11:30 – 12:00   Διάλειμμα – καφές

12:00 – 13:15   Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο.
(10’ Παρουσίαση και 5’ συζήτηση)

4 Κλινικά παραδείγματα                                                                                             

13:15 – 14:00    Διάλειμμα – Ελαφρύ Γεύμα

14:00 – 15:00   Περιφερική αρτηριακή νόσος.
(10’ Παρουσίαση και 5’ συζήτηση)

3 Κλινικά παραδείγματα                                                                                                  

15:00 – 16:30   Περιεγχειρητική διαχείριση αντιθρομβωτικής αγωγής.
(10’ Παρουσίαση και 5’ συζήτηση)

5 Κλινικά παραδείγματα                                                                                                

16:30 – 16:45   Διάλειμμα – καφές

16:45 – 17:45  Ιδιαίτερες και σύνθετες περιπτώσεις.
(10’ Παρουσίαση και 5’ συζήτηση)

3 Κλινικά παραδείγματα                                                                                        

17:45 – 18:00   Τέλος Εργασιών – Συμπεράσματα

 

 

Date: 19 -20 Ιανουαρίου 2024
From: 15:30-20:00
To: 09:00-18:00
Location: Τμήμα Ιατρικής | Βιόπολη (Μεζούρλο), 41110, Λάρισα