Παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές – Κύκλος σπουδών 2022-23

Παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές – Κύκλος σπουδών 2022-23

Κύκλος σπουδών 2022-23

Παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές

Υπεύθυνος: Καθ. Μ. Ματσάγκας

 

Πέμπτη, 22/06/2023 (*Οι ημερομηνίες είναι ενδεικτικές λόγω απομακρυσμένου χρόνου, ενδέχεται να αλλάξουν)

Παρουσιάσεις ΜΔΕ μεταπτυχιακών φοιτητών


Παρασκευή, 23/06/2023 (*Οι ημερομηνίες είναι ενδεικτικές λόγω απομακρυσμένου χρόνου, ενδέχεται να αλλάξουν)

Επαναληπτικές εξετάσεις Β’ εξαμήνου

Παρουσιάσεις ΜΔΕ μεταπτυχιακών φοιτητών

Date: 22-23 Ιουνίου 2023
From: 09:00-19:30
To: 09:00-17:30
Location: Τμήμα Ιατρικής | Βιόπολις, 41500, Λάρισα