Εξετάσεις Α’ εξαμήνου

Εξετάσεις Α’ εξαμήνου

Παρασκευή, 30/06/2023 (*)

Εξετάσεις Α’ εξαμήνου

(*) Οι ημερομηνίες είναι ενδεικτικές λόγω απομακρυσμένου χρόνου, ενδέχεται να αλλάξουν

Date: 30 Ιουνίου 2023
Location: Τμήμα Ιατρικής | Βιόπολη (Μεζούρλο), 41110, Λάρισα