Παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές – Κύκλος σπουδών 2023-24

Παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές – Κύκλος σπουδών 2023-24

Κύκλος σπουδών 2022-23

Παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές

Υπεύθυνος: Καθ. Μ. Ματσάγκας

 

Πέμπτη & Παρασκευή, 27-28/06/2024 *

Παρουσιάσεις ΜΔΕ μεταπτυχιακών φοιτητών

 

Πέμπτη & Παρασκευή 26-27/09/2024*

Παρουσιάσεις ΜΔΕ μεταπτυχιακών φοιτητών

(*Οι ημερομηνίες είναι ενδεικτικές λόγω απομακρυσμένου χρόνου, ενδέχεται να αλλάξουν)

Date: 30 Ιουνίου, 27-28/06/2024 | Πέμπτη & Παρασκευή 26-27/09/2024
From: 09:00-19:30
To: 09:00-17:30
Location: Τμήμα Ιατρικής | Βιόπολις, 41500, Λάρισα