Εισαγωγή στις Αρχές της Βιοηθικής – Εισαγωγή στο Ιατρικό Δίκαιο -Η Σχέση της Ιατρικής με την Νομική

Κωδικός Μαθήματος : ΜΚ1
ECTS: 7

Παρασκευή 07/10/2022

16:00 – 18:00 Τι είναι βιοηθική – Βασικές αρχές της βιοηθικής                      

Άννα Μαυροφόρου

18:00 – 19:00  Διαπολιτισμική και κοινωνιολογική διάσταση της Βιοηθικής. Σεβασμός στη πολιτισμική διαφορετικότητα – Αλληλεγγύη και συνεργασία – Αποφυγή της διάκρισης και του στιγματισμού

Ιωάννα Λαλιώτου      

19:00 – 20:00 Βιοηθική και κοινωνική προσέγγιση της ιατρικής από θεολογική άποψη                       Νικόλαος Κόιος 

Σάββατο 08/10/2022

09:00 – 10:00  Όρκος του Ιπποκράτη                        

Στέφανος Γερουλάνος

10:00 – 11:00  Διαχρονικές αξίες ηθικής και δεοντολογίας στο έργο του Ιπποκράτη

                        Μαριάννα Καραμάνου

11:00 – 12:00 Βιοηθική και βιοτεχνολογία

Κώστας Θεολόγου

12:00 – 14:00  Εισαγωγή στις έννοιες της  Ιατρικής δεοντολογίας : Ιατρική Πράξη (έννοια και λειτουργία του όρου) – Ο κύκλος προσώπων του λήπτη ιατρικών υπηρεσιών – Βαθμίδες ιατρικής περίθαλψης και φροντίδας – Ηθική και επιστημονική ανεξαρτησία του ιατρού –  Άσκηση της ιατρικής ως λειτούργημα

Άννα Μαυροφόρου

User Avatar
adminBioethics
administrator