Πτυχία: Πτυχίο Φυσικής (1994), MSc in Medical Physics (1996), Ph.D. in Medical Physics (1999) Medical Physics Department, Medical School, University of Patras, Patras, Hellas, Post-Doc in Medical Physics, Karolinska Institute, Sweden (1999-2001).

Παρούσα Θέση: Καθηγήτρια Ιατρικής Φυσικής-Πληροφορικής, Τμήμα Ιατρικής, Παν/μιο Θεσσαλίας.

Υποτροφίες: Swedish Cancer Institute (1998-2000), ESTRO (June 1998), Ιδρυμα Μποδοσάκη (1996-2000), Marie Curie Research Grant, European Community (1998 – 2001).

Κλινική Εμπειρία: Παν/κό Νοσοκομείο Πατρών (1994-2001), Medical Radiation Physics Dept., Institute Curie, France (1995), Medical Radiation Physics Dept., Karolinska Institute, Sweden (1999-2001), Παν/κό Νοσοκομείο Λάρισας (2001-σήμερα).

Ερευνητικό Πεδίο: ακτινοβιολογία, στερεοτακτική ακτινοθεραπεία, ανάπτυξη αλγορίθμων υπολογισμού και βελτιστοποίησης δόσης, ανάπτυξη συστημάτων σχεδιασμού ακτινοθεραπείας, δοσιμετρία, τεχνικές Monte Carlo, ανάπτυξη σύγχρονων τεχνικών ιατρικής απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού, ανάπτυξη συστημάτων τεχνικής νοημοσύνης και υποβοηθούμενης διάγνωσης.

Χρηματοδοτούμενα Έργα: συμμετοχή σε 8 Ευρωπαϊκά και 10 Εθνικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα (συνολική χρηματοδότηση: 1.6 εκατ. Ευρώ).

Δημοσιεύσεις: 103 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών, 1377 ετεροαναφορές (h-index 23, i10-index 47), 71 προσκεκλημένες ομιλίες σε διεθνή και εθνικά συνέδρια, 105 παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια, 6 ξενόγλωσσα βιβλία/κεφάλαια σε βιβλία, 7 βιβλία/κεφάλαια σε βιβλία στην ελληνική γλώσσα.

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα: http://www.med.uth.gr/DepDetails.aspx?id=30&url=0&isOm=0)