Όνομα: Γεώργιος – Σπυρίδων

Επώνυμο: Ανυφαντής

 Όνομα πατρός: Ματθαίος

 Όνομα μητρός: Ζωή

 Έτος γέννησης: 20-12-1974

 Τόπος γέννησης: Αθήνα Αττικής

 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με την Αναστασία Παπαδοπούλου (Δικηγόρος)

 Παιδιά: 1

 Διεύθυνση Μόνιμης Κατοικίας: Παλληκαρίδη 17, Ν. Παγασές, 38334, Βόλος.

e-mail: ganif@med.uth.gr

 

 

ΣΠΟΥΔΕΣ

1992: Απόφοιτος 5ου Γενικού Λυκείου Βόλου.

 1999: Πτυχίο Βιολογίας (Πανεπιστήμιο Πατρών).

 2002: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (M.Sc) με τίτλο:

«Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική»

Διπλωματική εργασία: «Επίδραση των ουσιών cAMP, kallikrein, pentoxifylline, caffeine, L-arginine στην κινητικότητα και βιωσιμότητα σπερματοζωαρίων ασθενοσπερμικών ανδρών».

(Ιατρική Σχολή και Τμήμα Βιολογίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών).

 2004: Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D) με ειδικότητα: «Βιολογία Αναπαραγωγής»