ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΛΑΡΙΣΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

ΗΘΙΚΗ

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ...

Καλώς ήρθατε στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Δεοντολογία και Ηθική στις Βιοϊατρικές Επιστήμες"

Home

Λιγά Λόγια...

Το Τμήμα Ιατρικής και το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας λειτουργεί το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δεοντολογία και Ηθική στις Βιοϊατρικές Επιστήμες» (ΦΕΚ επανίδρυσης 1592/Β/2021), το οποίο οδηγεί στη χορήγηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Το πρόγραμμα έχει στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε θέματα νομικής δεοντολογίας και ηθικών προβληματισμών που προκύπτουν στην καθημερινή πρακτική, με την αξιοποίηση των γνώσεων και εμπειριών των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής και του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς επίσης μελών ΔΕΠ άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

Στόχος

Το Δ.Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο την οριοθέτηση και αποκατάσταση σημαντικών εννοιών και αρχών της Ηθικής και της Δεοντολογίας που διέπει όλο το φάσμα των Επιστημών Υγείας συμπεριλαμβανομένων και όλων των Βιο-επιστημών γενικότερα. Η εξοικείωση των φοιτητών με τις ηθικές, νομικές αρχές και ζητήματα που συνδέονται με την άσκηση της Ιατρικής και των Επιστημών Υγείας καθώς και των Βιο-επιστημών θα συμβάλλουν στη θωράκιση τους κατά την άσκηση των επαγγελματικών καθηκόντων τους με στόχο τη μελλοντική αποφυγή σφαλμάτων, ικανών να απειλήσουν την επαγγελματική τους υπόσταση και αξιοπρέπεια. Η κατανόηση ότι ζούμε σε μια κοινωνία με συγκρουόμενες πεποιθήσεις όπου η κριτική διερεύνηση και η ηθική τεκμηρίωση αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για τη λήψη αποφάσεων είναι αναπόσπαστο στοιχείο της καθημερινής πράξης και της σύγχρονης έρευνας στην Ιατρική και στις Βιο-επιστήμες.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ημερομηνίες και ώρες των μαθημάτων..

Home

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2022-2023

Οδηγός σπουδών και επιβίωσης...

Home

ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Οδηγός Λειτουργίας ΠΜΣ...

Home

Eκπαιδευτικό Υλικό

Περισσότερα...