Πρόγραμμα Μαθημάτων 2023-2024

ΔΠΜΣ: ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΣΤΙΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ


ΜΚ1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-

Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ

Σάββατο 07/10/2023

09:00 – 11:00 Όρκος του Ιπποκράτη

Στέφανος Γερουλάνος

11:00 – 12:00 Βιοηθική και βιοτεχνολογία

Κώστας Θεολόγου

12:00 – 13:00 Βιοηθική και κοινωνική προσέγγιση της ιατρικής από θεολογική

άποψη

Νικόλαος Κόιος

13:00 – 13:30 Διάλειμμα

13:30 – 15:30 Τι είναι βιοηθική – Βασικές αρχές της βιοηθικής

Άννα Μαυροφόρου

1530 – 17:30 Εισαγωγή στις έννοιες της Ιατρικής δεοντολογίας : Ιατρική Πράξη

(έννοια και λειτουργία του όρου) – Ο κύκλος προσώπων του λήπτη ιατρικών υπηρεσιών – Βαθμίδες ιατρικής περίθαλψης και φροντίδας – Ηθική και επιστημονική ανεξαρτησία του ιατρού – Άσκηση της ιατρικής ως λειτούργημα

Άννα Μαυροφόρου


ΜΚ2 ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ -ΑΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ – ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ – ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ – ΑΜΕΛΕΙΑ -ΜΕΤΡΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ – ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ – ΑΡΝΗΣΗ ΤΕΛΕΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ – ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ

Παρασκευή 03/11/2023

16:00 – 20:00 Αστική και ποινική ευθύνη του ιατρού – νοσηλευτή–Ιατρική ασφάλιση

Άννα Μαυροφόρου

Σάββατο 04/11/2023

09:00 – 10:00 Ισότητα στην πρόσβαση και την κατανομή πόρων στην υγεία –

Προκλητή ζήτηση υπηρεσιών υγείας – Ελαχιστοποίηση της σπατάλης πόρων με διασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών

Απόστολος Παππάς

10:00 – 11:00 Δωροδοκία-Δοσοληψία στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα

Χρήστος Παπασιδέρης

11:00 – 12:30 Διαπολιτισμική και κοινωνιολογική διάσταση της Βιοηθικής-

Σεβασμός στην πολιτισμική διαφορετικότητα-

Ανισότητες στην πρόσβαση στα εμβόλια – ηθικές και κοινωνικές

διαστάσεις

Ηλίας Μόσιαλος

12:30 – 13:00 Διάλειμμα

13:00 – 17:00 Συναίνεση του ενημερωμένου ασθενή: Συναίνεση ασθενούς και δικαίωμα αυτοδιάθεσης – Προϋποθέσεις έγκυρης συναίνεσης – Ιατρικές επεμβάσεις χωρίς τη συναίνεση του ασθενούς – Αυτόγνωμη ιατρική πράξη

Άννα Μαυροφόρου


ΜΚ3 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ – ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ – ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Παρασκευή 01/12/2023

16:00 – 18:00 Διάγνωση και συμβουλευτική από απόσταση- Ψηφιακά

υποβοηθούμενη διάγνωση- Διαχείριση και ασφάλεια ιατρικής πληροφορίας

Κυριακή Θεοδώρου

18:00 – 19:30 Τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence) και ηθικοί προβληματισμοί

Ιωάννης Τσούγκος

19:30 – 20:00 Η νομοθετική ρύθμιση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στην

ιατρική επιστήμη

Κωνσταντίνος Κουρούπης

Σάββατο 02/12/2023

09:00 – 11:00 GDPR- Διαχείριση οπτικού υλικού ασθενών στην εκπαίδευση και τις

δημοσιεύσεις

Ευγενία Σμυρνάκη – Άννα Μαυροφόρου

11:00 – 12:00 Ιατρικό απόρρητο και προστασία της ιδιωτικής ζωής

Κωνσταντίνος Κουρούπης

12:00 – 13:00 Τήρηση ιατρικού αρχείου – Υποχρέωση τήρησης ιατρικού αρχείου –

Δικαίωμα πρόσβασης

Αθανάσιος Γιαννούκας

13:00 – 14:00 Ιατρικά συμβούλια – Συγκρότηση και δεοντολογία

Αθανάσιος Γιαννούκας


ΜΚ4 ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΑΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Παρασκευή 12/01/2024

16:00 – 19:00 Ο ρόλος του Ιατροδικαστή στην απονομή της δικαιοσύνης

Ιατρική πραγματογνωμοσύνη -Αποδεικτικά μέσα στη δικανική διαδικασία

Έλενα Κρανιώτη

19:00- 20:00 Ο ρόλος της ιατροδικαστικής τοξικολογίας στη δικανική διαδικασία

Ευτυχία Ασπροδίνη

Σάββατο 13/01/2024

09:00 – 10:00 Διαμεσολάβηση σε ιατρικές υποθέσεις

Χρήστος Παπασιδέρης

10:00 – 11:00 Ανθρωποκεντρική θεώρηση της ιατρικής

Ρίζος Χαλιαμπάλιας

11:00 – 12:00 Αρχές που πρέπει να διέπουν την επικοινωνία του ιατρού με τον ασθενή

Φωτεινή Μάλλη

12:00 – 13:00 Coaching ασθενών

Μαρία Αντωνιάδου

13:00 – 13:30 Διάλειμμα

13:30 – 14:30 Ιατρική διαφήμιση – Αθέμιτος ανταγωνισμός – Επαγγελματικές συναδελφικές σχέσεις

Σταυρούλα Τσιάρα

14:30 – 15:30 Παρουσία ιατρών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το διαδίκτυο

Αθανάσιος Γιαννούκας

15:30 – 16:30 Σχέσεις ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού – ανάθεση καθηκόντων

Άννα Μαυροφόρου


Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ


ΜΚ5 ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ – ΠΑΡΕΝΘΕΤΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ – ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΓΑΜΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΒΡΥΩΝ – ΣΤΕΙΡΩΣΗ – ΕΚΤΡΩΣΗ

Παρασκευή 02/02/2024

16:30 – 17:30 Εξετάσεις Α’ εξαμήνου

18:00 – 19:00 Τράπεζες Αποθήκευσης Γαμετών και Εμβρύων – Ηθικά διλήμματα και

νομικές διαστάσεις

Γεώργιος Ανυφαντής

19:00 – 20:00 Εμβυομητρική ιατρική και προγεννητικός έλεγχος – wrongful birth &

wrongful life

Σωτήριος Σωτηρίου

Σάββατο 03/02/2024

9:00 – 10:00 Εξωσωματική γονιμοποίηση: Ιατρική προσέγγιση- Ηθικά διλήμματα

Κωνσταντίνος Νταφόπουλος

10:00 – 13:00  Εξωσωματική γονιμοποίηση – Παρένθετη Μητρότητα-Νομική

Προσέγγιση και Βιοηθικά Διλήμματα

Νομικά και ηθικά διλήμματα στην άμβλωση

Άννα Μαυροφόρου  

13:00 – 13:30 Διάλειμμα

13:30 – 14:30  Ιατρική προσέγγιση της ανθρώπινης αναπαραγωγής και της άμβλωσης

Αλέξανδρος Δαπόντε     

14:30 – 15:30   Ηθικά διλήμματα στην περιγεννητική ιατρική και νεογνολογία

Αντώνιος Γούναρης     


ΜΚ6 ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ – ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΝΕΦΡΩΝ – ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ- ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ – ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΑ ΖΩΑ – ΗΘΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Παρασκευή 01/03/2024

16:00 – 18:00 Ηθική του Θανάτου

Κώστας Θεολόγου

18:00 – 19:00 Μορφές ευθανασίας (ενεργητική – παθητική) – Μάταιη θεραπεία (futility)

Δημοσθένης Μακρής

19:00 – 20:00 Εγκεφαλικός θάνατος και διακοπή της μηχανικής υποστήριξης –

Διλήμματα και ενημέρωση των συγγενών

Βασίλειος Κουλούρας

Σάββατο 02/03/2024

09:00 – 10:00 Μεταμοσχεύσεις ιστών και οργάνων – Η

υποχρέωση του ιατρού στην ενημέρωση και την ενθάρρυνση των μεταμοσχεύσεων

Επαμεινώνδας Ζακυνθινός

10:00 – 11:00 Διαχείριση ανθρώπινων οργάνων, ιστών και του νεκρού ανθρώπινου

σώματος

Γεώργιος Κουκούλης

11:00 – 12:00 Η θέση της Ορθόδοξης Ελληνικής Εκκλησίας για το τέλος της ζωής, την ευθανασία και τις μεταμοσχεύσεις

Κόιος Νικόλαος

12:00 – 13:00 Νομικό πλαίσιο μεταμοσχεύσεων

Άννα Μαυροφόρου

13:00 – 13:30 Διάλειμμα

13:30 – 14:30 Έρευνα στον άνθρωπο: Δεοντολογία και ηθικοί προβληματισμοί

Άννα Μαυροφόρου

14:30 – 15:30 Δεοντολογία & Βιοηθικοί προβληματισμοί στον πειραματισμό με ζώα

Μούτου Αικατερίνη


ΜΚ7 Ηθικεσ και νομικεσ προσεγγισεισ στην ψυχικη υγεια και στην υγεια των ανηλικων – ικανοτητα για ληψη αποφασεων και συναινεσησ – δικαιωματα ανηλικων και μειονοτητων (κοινωνικων και θρησκευτικων)

Παρασκευή 29/03/2024

16:00 – 18:00 Φροντίδα ψυχικής υγείας και θεραπευτική σχέση

Νίκος Χριστοδούλου

18:00 – 20:00 Ενημέρωση και συναίνεση του ψυχιατρικού ασθενούς και των οικείων του – Εκούσια και ακούσια νοσηλεία

Νίκος Χριστοδούλου – Μαρία Παπαλιάγκα

20:00 – 21:00  Δικαίωμα αναπαραγωγής, αντισύλληψης και στείρωσης ψυχικά

πασχόντων

Άννα Μαυροφόρου

Σάββατο 30/03/2024

09:00 – 10:00 Μετανάστευση-Υγεία και Ηθική

Ουρανία Κώτσιου

10:00 – 11:00 Ηθική διάσταση στην παρηγορητική φροντίδα των χρονίως πασχόντων

Ιωάννα Παπαθανασίου

11:00 – 12:00 Υγειονομική φροντίδα και μη προνομιούχες ομάδες (μετανάστες,

τρόφιμοι φυλακών, ΑΜΕΑ, φορείς νόσων π.χ. AIDS)

Ιωάννα Παπαθανασίου

12:00 – 13:00 Ανισότητες και διακρίσεις στην πρόσβαση και χρήση υπηρεσιών

υγείας. Η περίπτωση των ΛΟΑΤΚΙ

Ευάγγελος Φραδέλος

13:00 – 14:00  Ηθικά Ζητήματα στην Επαγγελματική Υγεία και ασφάλεια

Μαρία Μαλλιαρού


ΜΚ8 ηθικη και δεοντολογια στον αθλητισμο – γενετικα τροποποιημενα προϊοντα και διατροφη – ΠΕΡΙΒΑλΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ – ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – βιοηθικοι προβληματισμοι σε ογκολογικουσ ασθενεισ

Παρασκευή 19/04/2024

16:00 – 17:00 Doping/Anti-doping στον αθλητισμό

Αθανάσιος Τζιαμούρτας

17:00 – 17:30  Ζητήματα ηθικής στον αθλητισμό σχετικά με την ισότητα των φύλων

Ιωάννης Θεοδωράκης

17:30 – 18:00 Ζητήματα ηθικής στον αθλητισμό σχετικά με το τίμιο παιχνίδι και την

ισότητα στην κοινωνία

Ιωάννης Θεοδωράκης

18:00 – 19:00 Ηθικοί προβληματισμοί στον Αθλητισμό-Πρωταθλητισμό

Ιωάννης Κουτεντάκης

19:00 – 20:00 Εννοιολογική προσέγγιση των γενετικά τροποποιημένων προϊόντων: Νομικό πλαίσιο και ηθικοί προβληματισμοί

Άννα Μαυροφόρου

Σάββατο 20/04/2024

09:00 – 10:00 Γενετική και Δίκαιο

Ισμήνη Κριάρη

10:00 – 11:00 Ηθικά και δεοντολογικά θέματα στη ανάπτυξη νέων φαρμάκων και

θεραπευτικών προσεγγίσεων

Αχιλλέας Γραβάνης

11:00 – 12:00 Εισαγωγή σε προχωρημένες θεραπείες. Εξατομικευμένη και στοχευμένη θεραπευτική πρακτική

Κωνσταντίνος Δεμέτζος

12:00 – 13:00 Φαρμακευτικό Δίκαιο και Ρυθμιστικές διατάξεις εγκρίσεων νέων φαρμάκων

Κωνσταντίνος Δεμέτζος

13:00 – 13:30 Διάλειμμα

13:30 – 14:30 Ογκολογικά Συμβούλια – Βιοηθικοί προβληματισμοί στην διάγνωση και θεραπεία των ογκολογικών ασθενών

Αθανάσιος Κωτσάκης

14:30 – 15:00 Η Ιπποκρατική θεώρηση περί Επιδημιών, περί Ανέμων, Υδάτων και

Τόπων

Ρίζος Χαλιαμπάλιας

15:00 – 16:00 Νομική και ηθική διάσταση στη λήψη περιοριστικών μέτρων για την

πρόληψη και περιορισμό των επιδημιών

Κωνσταντίνος Κουρούπης

16:00 – 17:00 Ιατρική της εργασίας: Νομικό πλαίσιο

Γεώργιος Ραχιώτης


Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ


ΜΚ9 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Παρασκευή 31/05/2024

15:00 – 16:00 Εξετάσεις Β’ εξαμήνου

16:30 – 17:30 Δεοντολογία και Παραβάσεις στις επιστημονικές δημοσιεύσεις –

Πειθαρχικές και νομικές επιπτώσεις

Μιλτιάδης Λαζαρίδης

17:30 – 18:30 Διερεύνηση βιβλιογραφίας

Κώστας Σπανός

18:30 – 19:30 Δομή της διπλωματικής εργασίας

Άννα Μαυροφόρου

Φεβρουάριος 2025

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Άβαταρ χρήστη
adminBioethics
administrator