Πρόγραμμα Μαθημάτων 2019-2020

 

ΜΠΣ: ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΣΤΙΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ


Πρόγραμμα Μαθημάτων 2019-2020 [pdf file] Updated


 

ΜΠΣ: ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΣΤΙΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

 

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ΜΚ1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ  ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ- Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ

Παρασκευή 13/09/2019

16:00 – 19:00 Τι είναι βιοηθική – Βασικές αρχές της βιοηθικής

Άννα Μαυροφόρου

 

19:00 – 20:00 Βιοηθική και κοινωνική προσέγγιση της ιατρικής από θεολογική άποψη

Νικόλαος Κόιος

 

Σάββατο 14/09/2019

09:00 – 12:00 Ηθική και δεοντολογία στο έργο του Ιπποκράτη

  • Όρκος
  • Περί ιητρού
  • Νόμος
  • Περί ευσχημοσύνης
  • Παραγγελίαι

Ο άνθρωπος και το περιβάλλον στο έργο του Ιπποκράτη

Ρίζος Χαλιαμπάλιας

12:00 – 14:00 Διαπολιτισμική και κοινωνιολογική διάσταση της Βιοηθικής

Σεβασμός στη πολιτισμική διαφορετικότητα – Αλληλεγγύη και συνεργασία

Αποφυγή της διάκρισης και του στιγματισμού

Ιωάννα Λαλιώτου

14:00 – 15:00 Διάλειμμα – Ελαφρύ γεύμα

15:00 – 17:00 Βιοηθική και βιοτεχνολογία

Κώστας Θεολόγου

17:00 – 19:00 Εισαγωγή στις έννοιες της  Ιατρικής δεοντολογίας : Ιατρική Πράξη (έννοια και λειτουργία του όρου) – Ο κύκλος προσώπων του λήπτη ιατρικών υπηρεσιών – Βαθμίδες ιατρικής περίθαλψης και φροντίδας – Ηθική και επιστημονική ανεξαρτησία του ιατρού –  Άσκηση της ιατρικής ως λειτούργημα

Άννα Μαυροφόρου

 

ΜΚ2 ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ  ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ -ΑΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ – ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ – ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ – ΑΜΕΛΕΙΑ -ΜΕΤΡΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ – ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ – ΑΡΝΗΣΗ ΤΕΛΕΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ –  ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ

Παρασκευή 18/10/2019

16:00 – 20:00 Αστική και ποινική ευθύνη του ιατρού – νοσηλευτή–Ιατρική ασφάλιση

Άννα Μαυροφόρου

Σάββατο 19/10/2019

09:00 – 12:00 Συναίνεση του ενημερωμένου ασθενή: Συναίνεση ασθενούς και δικαίωμα αυτοδιάθεσης – Προϋποθέσεις έγκυρης συναίνεσης – Ιατρικές επεμβάσεις χωρίς τη συναίνεση του ασθενούς – Αυτόγνωμη ιατρική πράξη

Άννα Μαυροφόρου

 

12:00 – 13:00 Δωροδοκία

Άννα Μαυροφόρου

13:00 – 14:00 Διάλειμμα – Ελαφρύ γεύμα

14:00 – 16:00 Ισότητα στην πρόσβαση και την κατανομή πόρων στην υγεία –  Προκλητή ζήτηση υπηρεσιών υγείας – Ελαχιστοποίηση της σπατάλης πόρων με διασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών

Απόστολος Παππάς

ΜΚ3 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ – ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΗΤΟ – ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Παρασκευή 29/11/2019

16:00 – 20:00 Ιατρικό απόρρητο: Εννοιολογικοί διαχωρισμοί – Τρόποι προσβολής του ιατρικού απορρήτου – Λόγοι άρσης του ιατρικού απορρήτου – Οπτικό υλικό ασθενών στην εκπαίδευση και τις δημοσιεύσεις

Άννα Μαυροφόρου

Σάββατο 30/11/2019

09:00 – 10:00 Τήρηση ιατρικού αρχείου – Υποχρέωση τήρησης ιατρικού αρχείου – Δικαίωμα πρόσβασης

Αθανάσιος Γιαννούκας

10:00 – 11:00 Διάγνωση και συμβουλευτική από απόσταση-

Ψηφιακά υποβοηθούμενη διάγνωση-

Διαχείριση και ασφάλεια ιατρικής πληροφορίας

Κυριακή Θεοδώρου

11:00 13:00 GDPR

Άννα Μαυροφόρου

13:00 – 14:00 Ιατρικά συμβούλια – Συγκρότηση και δεοντολογία

Αθανάσιος Γιαννούκας

ΜΚ4   ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΑΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Παρασκευή 24/1/2020

16:00 – 20:00 Ο ρόλος του Ιατροδικαστή στην απονομή της δικαιοσύνης

Ιατρική πραγματογνωμοσύνη -Αποδεικτικά μέσα στη δικανική διαδικασία

Έλενα Κρανιώτη

Σάββατο 25/1/2020

 

09:00 – 11:00 Ιατρική επικοινωνία με τον ασθενή – Παρουσία ιατρών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το διαδίκτυο

Κωνσταντίνος ΓουργουλιάνηςΦωτεινή Μάλλη

11:00 – 13:00 Ιατρική διαφήμιση – Αθέμιτος ανταγωνισμός – Επαγγελματικές συναδελφικές σχέσεις

Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος

13:00 – 14:00 Διάλειμμα – Ελαφρύ γεύμα

14:00 – 15:00 Σχέσεις ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού – ανάθεση καθηκόντων

Άννα Μαυροφόρου

15:00 – 16:00 Ανθρωποκεντρική θεώρηση της ιατρικής

Ρίζος Χαλιαμπάλιας

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΚ5 ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ – ΠΑΡΕΝΘΕΤΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ – ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ  ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΓΑΜΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΒΡΥΩΝ – ΣΤΕΙΡΩΣΗ – ΕΚΤΡΩΣΗ

Παρασκευή 21/02/2020

16:00 – 18:00  Εξετάσεις Α’ εξαμήνου

18:00 – 19:30 Εξωσωματική γονιμοποίηση

α. Δεοντολογικά ζητήματα

Άννα Μαυροφόρου

β. Ιατρική προσέγγιση- Ηθικά διλήμματα

Κωνσταντίνος Νταφόπουλος

19:30 – 21:00 Παρένθετη μητρότητα

α. Νομικό πλαίσιο

Άννα Μαυροφόρου

β. Θέματα Βιοηθικής στην ανθρώπινη αναπαραγωγή

Αλέξανδρος Δαπόντε

Σάββατο 22/02/2020

09:00 – 10:00 Γονεϊκή ιδιότητα από άτομα του ίδιου φύλλου

Άννα Μαυροφόρου

10:00 – 11:00  Τράπεζες για αποθήκευση γαμετών και εμβρύων – Νομικό πλαίσιο και προϋποθέσεις

Γεώργιος Ανυφαντής

11:00 – 13:00 Άμβλωση

α. Νομικό πλαίσιο και ηθικά διλήμματα

Άννα Μαυροφόρου

β. Ιατρική προσέγγιση

Αλέξανδρος Δαπόντε

 

13:00 – 14:00  Διάλειμμα – Ελαφρύ γεύμα

14:00 – 16:00  Αντισύλληψη ανηλίκων

α. Ιατρική προσέγγιση

Αλέξανδρος Δαπόντε

β. Ανάλυση περιπτώσεων

Άννα Μαυροφόρου

16:00 – 18:00Νεογνολογική φροντίδα

α. Ιατρική προσέγγιση

Αντώνιος Γούναρης

β. Νομικό πλαίσιο και ηθικά διλήμματα

Άννα Μαυροφόρου

 

ΜΚ6 ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ της ΖΩΗΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ – ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ – ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ- ηθικη και δεοντολογια της βιοΪατρικησ  ερευνασ – πειραματισμοσ στον ανθρωπο και τα ζωα – ηθικεσ και νομικεσ επιπτωσεισ από τις παραβιασεισ στις επιστημονικεσ δημοσιευσεισ

Παρασκευή 20/03/2020

16:00 – 17:00 Ηθικά διλήμματα στην προεμφυτευτική διάγνωση

Άννα Μαυροφόρου

17:00 – 18:00 Προγεννητικός έλεγχος – νομικά και ηθικά διλήμματα

Σωτήριος Σωτηρίου

18:00 19:00 Νομική προστασία της ζωής – Δικαίωμα στο θάνατο

Άννα Μαυροφόρου

19:00 – 20:00 Μορφές ευθανασίας (ενεργητική – παθητική) – Μάταια θεραπεία (futility)

Δημοσθένης Μακρής

Σάββατο 21/03/2020

09:00 – 10:00 Διαχείριση ανθρώπινων οργάνων, ιστών και του νεκρού ανθρώπινου σώματος

Γεώργιος Κουκούλης

10:00 – 11:00 Εγκεφαλικός θάνατος – Μεταμοσχεύσεις ιστών και οργάνων – η υποχρέωση του ιατρού στην ενημέρωση και την ενθάρρυνση των μεταμοσχεύσεων

Επαμεινώνδας Ζακυνθινός

11:00 – 12:00 Νομικό πλαίσιο μεταμοσχεύσεων

Άννα Μαυροφόρου

12:00 – 14:00 Ηθική του Θανάτου

Κώστας Θεολόγου

14:00 – 15:00  Διάλειμμα – Ελαφρύ γεύμα

15:00 – 16:00 Η θέση της Ορθόδοξης Ελληνικής Εκκλησίας για το τέλος της ζωής, την ευθανασία και τις μεταμοσχεύσεις

Νικόλαος Κόιος

16:00 – 17:00 Έρευνα στον άνθρωπο: Δεοντολογία και ηθικοί προβληματισμοί

Άννα Μαυροφόρου

17:00 – 18:00 Δεοντολογία & Βιοηθικοί προβληματισμοί στον πειραματισμό με ζώα

Μούτου Αικατερίνη

ΜΚ7   Ηθικεσ και νομικεσ προσεγγισεισ στην ψυχικη υγεια και στην υγεια των ανηλικων – ικανοτητα για ληψη αποφασεων και συναινεσησ – δικαιωματα ανηλικων και μειονοτητων (κοινωνικων και θρησκευτικων)

Παρασκευή 10/04/2020

16:00 – 18:00 Φροντίδα ψυχικής υγείας και θεραπευτική σχέση

Νικηφόρος Αγγελόπουλος

18:00 – 20:00 Ενημέρωση και συναίνεση του ψυχιατρικού ασθενούς και των οικείων του – Εκούσια και ακούσια νοσηλεία

Άννα Μαυροφόρου

Σάββατο 11/04/2020

 

09:00 – 11:00 Ιατρική περίθαλψη σε μάρτυρες το Ιεχωβά: Νομικά και ηθικά διλήμματα

Άννα Μαυροφόρου

11:00 – 13:00 Ιατρική περίθαλψη σε παιδιά και ανήλικους

Άννα Μαυροφόρου

13:00 – 14:00 Διάλειμμα – Ελαφρύ γεύμα

14:00 – 16:00 Ιατρική περίθαλψη και μη προνομιούχες ομάδες (μετανάστες, τρόφιμοι φυλακών, ΑΜΕΑ, φορείς νόσων π.χ. AIDS)

Χρήστος Χατζηχριστοδούλου

 

ΜΚ8  ηθικη και δεοντολογια στον αθλητισμο – γενετικα τροποποιημενα προϊοντα και διατροφη – ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ – ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  – βιοηθικοι προβληματισμοι σε ογκολογικουσ ασθενεισ

Παρασκευή 29/05/2020

16:00 – 17:00 Doping/Anti-doping στον αθλητισμό

Νίκος Σακελλαρίδης

17:00 – 18:00 Ηθικοί προβληματισμοί στον Αθλητισμό-Πρωταθλητισμό

Ιωάννης Κουτεντάκης

 

18:00 – 20:00 Περιβαλλοντική υγιεινή – Δημόσια υγεία

Χρήστος Χατζηχριστοδούλου

Σάββατο 30/05/2020

09:00 – 10:00 Δεοντολογία στην ιατρική της εργασίας

Γεώργιος Ραχιώτης

10:00 – 11:00 Γενετικά τροποποιημένα προϊόντα: Νομικό πλαίσιο και ηθικοί προβληματισμοί

Άννα Μαυροφόρου

11:00 – 12:00 Εισαγωγή σε προχωρημένες θεραπείες. Εξατομικευμένη και στοχευμένη θεραπευτική πρακτική

Κωνσταντίνος Δεμέτζος  

12:00 – 13:00 Διάλειμμα – Ελαφρύ γεύμα

13:00 – 15:00 Φαρμακευτικό Δίκαιο και Ρυθμιστικές διατάξεις εγκρίσεων νέων φαρμάκων

Κωνσταντίνος Δεμέτζος

15:00 – 16:00 Δεοντολογία-Προβληματισμοί στη φαρμακευτική βιομηχανία

Ευτυχία Ασπροδίνη

16:00 – 17:00 Βιοηθικοί προβληματισμοί στην διάγνωση και θεραπεία των ογκολογικών ασθενών

Αθανάσιος Κωτσάκης

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΚ9 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Παρασκευή 12/06/2020

16:00 – 18:00 Εξετάσεις Β’ εξαμήνου

18:00 – 20:00 Νομικές επιπτώσεις από τις παραβιάσεις στις επιστημονικές δημοσιεύσεις

Άννα Μαυροφόρου

Σάββατο 13/06/2020

09:00 – 10:00 Διερεύνηση βιβλιογραφίας

Κώστας Σπανός

10:00 – 11:00  Δομή της διπλωματικής εργασίας

Άννα Μαυροφόρου

11:00 – 13:00  Καθορισμός θεμάτων και επιβλεπόντων

Άννα Μαυροφόρου

Φεβρουάριος 2021

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άβαταρ χρήστη
adminBioethics
administrator