Ρόλος και Ανάλυση Αποδεικτικών Μέσων στη Δικανική Διαδικασία – Ιατρική Πραγματογνωμοσύνη – Ιατρική Επικοινωνία Ασθενούς με τον Ιατρό, με το Τύπο και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης – Ανθρωποκεντρική Θεώρηση της Ιατρικής

Ρόλος και Ανάλυση Αποδεικτικών Μέσων στη Δικανική Διαδικασία – Ιατρική Πραγματογνωμοσύνη – Ιατρική Επικοινωνία Ασθενούς με τον Ιατρό, με το Τύπο και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης – Ανθρωποκεντρική Θεώρηση της Ιατρικής

Κωδικός Μαθήματος : ΜΚ4 ECTS: 8 Παρασκευή 13/01/2023 16:00 – 20:00  Ο ρόλος του Ιατροδικαστή στην απονομή της δικαιοσύνης Ιατρική πραγματογνωμοσύνη -Αποδεικτικά μέσα στη δικανική διαδικασία Έλενα Κρανιώτη Σάββατο 14/01/2023 09:00 – 10:00  Ανθρωποκεντρική θεώρηση της ιατρικής Ρίζος Χαλιαμπάλιας 10:00 – 11:00  Αρχές που πρέπει να διέπουν την επικοινωνία του…

Ιατρικά Αρχεία – Ιατρικό Απόρρητο – Εμπιστευτικότητα -Προστασία Προσωπικών Δεδομένων – Διαχείριση Οπτικού Υλικού από Ασθενείς στην Εκπαίδευση και στις Ιατρικές Δημοσιεύσεις

Ιατρικά Αρχεία – Ιατρικό Απόρρητο – Εμπιστευτικότητα -Προστασία Προσωπικών Δεδομένων – Διαχείριση Οπτικού Υλικού από Ασθενείς στην Εκπαίδευση και στις Ιατρικές Δημοσιεύσεις

Κωδικός Μαθήματος : ΜΚ3 ECTS: 7 Παρασκευή 09/12/2022 16:00 – 18:00  Διάγνωση και συμβουλευτική από απόσταση- Ψηφιακά υποβοηθούμενη διάγνωση- Διαχείριση και ασφάλεια ιατρικής πληροφορίας           Κυριακή Θεοδώρου 18:00 – 19:30  Τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence) και ηθικοί προβληματισμοί Ιωάννης Τσούγκος 19:30 – 20:00 Η νομοθετική ρύθμιση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στην …

Ενημερωμένη Συναίνεση στην Ιατρική Πράξη -Αστική, Ιατρική, Οδοντιατρική, Νοσηλευτική Ευθύνη – Ιατρικό Σφάλμα – Αμέλεια -Μετρό Οφειλόμενης Επιμέλειας – Ομαδικά Ατυχήματα – Άρνηση Τέλεσης Ιατρικού Καθήκοντος – Ιατρική Ασφάλιση – Αποζημίωση Ασθενούς – Δωροδοκία

Ενημερωμένη Συναίνεση στην Ιατρική Πράξη -Αστική, Ιατρική, Οδοντιατρική, Νοσηλευτική Ευθύνη – Ιατρικό Σφάλμα – Αμέλεια -Μετρό Οφειλόμενης Επιμέλειας – Ομαδικά Ατυχήματα – Άρνηση Τέλεσης Ιατρικού Καθήκοντος – Ιατρική Ασφάλιση – Αποζημίωση Ασθενούς – Δωροδοκία

Κωδικός Μαθήματος : ΜΚ2 ECTS: 8 Παρασκευή 04/11/2022 16:00 – 20:00  Αστική και ποινική ευθύνη του ιατρού – νοσηλευτή–Ιατρική ασφάλιση Άννα Μαυροφόρου Σάββατο 05/11/2022 09:00 – 12:00  Συναίνεση του ενημερωμένου ασθενή: Συναίνεση ασθενούς και δικαίωμα αυτοδιάθεσης – Προϋποθέσεις έγκυρης συναίνεσης – Ιατρικές επεμβάσεις χωρίς τη συναίνεση του ασθενούς – Αυτόγνωμη…

Εισαγωγή στις Αρχές της Βιοηθικής – Εισαγωγή στο Ιατρικό Δίκαιο -Η Σχέση της Ιατρικής με την Νομική

Εισαγωγή στις Αρχές της Βιοηθικής – Εισαγωγή στο Ιατρικό Δίκαιο -Η Σχέση της Ιατρικής με την Νομική

Κωδικός Μαθήματος : ΜΚ1 ECTS: 7 Παρασκευή 07/10/2022 16:00 – 18:00 Τι είναι βιοηθική – Βασικές αρχές της βιοηθικής                       Άννα Μαυροφόρου 18:00 – 19:00  Διαπολιτισμική και κοινωνιολογική διάσταση της Βιοηθικής. Σεβασμός στη πολιτισμική διαφορετικότητα – Αλληλεγγύη και συνεργασία – Αποφυγή της διάκρισης και του στιγματισμού Ιωάννα Λαλιώτου       19:00 –…