Διπλωματική Εργασία – Υποστήριξη Διπλωματικής Εργασίας

Διπλωματική Εργασία – Υποστήριξη Διπλωματικής Εργασίας

Κωδικός Μαθήματος : ΜΚ9 ECTS: 30 ΜΚ9 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Παρασκευή 09/06/2023 15:00 – 16:00 Εξετάσεις Β’ εξαμήνου 16:30 – 17:30  Διερεύνηση βιβλιογραφίας Κώστας Σπανός 17:30 – 18:30  Δομή της διπλωματικής εργασίας Άννα Μαυροφόρου  Φεβρουάριος 2024 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ