ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

«Υποχρεωτικός Εμβολιασμός Σε Κατάσταση Πανδημίας /Επιδημίας. Νομικά Και Ηθικά Διλήμματα»

«Η Συναίνεση Του Ασθενούς Στην Ιατρική Πράξη- Νομικά Και Δεοντολογικά Ζητήματα»

«Διερεύνηση Της Σχέσης Μεταξύ Ηθικής Παρενόχλησης, Ψυχικής Υγείας Και Επαγγελματικής Ποιότητας Ζωής Σε Επαγγελματίες Υγείας»

«Ηθικοί Και Νομικοί Προβληματισμοί Περί Τη Διαλογή Ασθενών Σε Μαζικές Απώλειες Υγείας»

«Ποιότητα Εργασιακής Ζωής Και Οι Επιπτώσεις Στην Ψυχική Και Σεξουαλική Υγεία Των Νοσηλευτών»

«Ηθικά Διλήμματα Και Προβληματισμοί Των Νοσηλευτών – Μαιών Σχετικά Με Την Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή»

«Δικαιώματα Των Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες Στην Υγειονομική Περίθαλψη – Δικαιοσύνη Και Εξάλειψη Των Ανισοτήτων. Η Περίπτωση Των Ασθενών Με Στίγμα»

«Ηθικά Διλήμματα Και Προκλήσεις Των Νοσηλευτών Κατά Τη Διάρκεια Της Πανδημίας
Covid-19: Μια Δεοντολογική Προσέγγιση»

«Ηθικά Διλήμματα Στο Τέλος Της Ζωής Στη Μ.Ε.Θ»

«Ηθικά Ζητήματα Της Ευθανασίας»

«Η Στάση Των Νοσηλευτών Απέναντι Στην Ευθανασία»

«Μαιευτική Δεοντολογία – Ηθικοί Προβληματισμοί Κατά Την Άσκηση Του Επαγγέλματος»

«Όρια Ηλικίας Στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή -Δεοντολογικά Και Ηθικά Ζητήματα»

« Καρκίνος Και Κύηση: Διαχείριση Και Βιοηθικά Διλήμματα»

«Η Ανάλυση Της Έννοιας Της Άδικης Γέννησης Και Ζωής (Wrongful Birth-Wrongful Life) Στα Πλαίσια Της Εφαρμογής Του Προγεννητικού Ελέγχου-Γονεϊκη Προσέγγιση»

«Ψυχικές Διαταραχές Και Αυτοκτονικός Ιδεασμός Θεολογικές Και Βιοηθικές Προσεγγίσεις»

«Νόμος Και Ηθική. Από Την “Αντιγόνη” Του Σοφοκλή Στη Σύγχρονη Υγειονομική Τραγωδία»

«Ανθρώπινη Οντολογία Και Ανθρώπινη Αναβάθμιση: Είναι Επιθυμητή Η’ Θεμιτή Η Επιδίωξη Της Ανθρώπινης Ευδαιμονίας (Ανοσίας Κτλ) Και Αιωνιότητας; Ποια Χαρακτηριστικά Στοιχεία Της Ανθρώπινης Υπόστασης Αλλοιώνονται»;

«Καινοτόμες Λύσεις Στην Ηθική Επιστήμη: Συγκριτική Ανάλυση Εναλλακτικών Μεθόδων Για Τις Δοκιμές Σε Ζώα»

«Ηθική Προσέγγιση Της Χρήσης Πειραματόζωών Στην Έρευνα»