Ιατρικά Αρχεία – Ιατρικό Απόρρητο – Εμπιστευτικότητα -Προστασία Προσωπικών Δεδομένων – Διαχείριση Οπτικού Υλικού από Ασθενείς στην Εκπαίδευση και στις Ιατρικές Δημοσιεύσεις

Κωδικός Μαθήματος :ΜΚ3
ECTS:7

Παρασκευή 09/12/2022

16:00 – 18:00  Διάγνωση και συμβουλευτική από απόσταση- Ψηφιακά υποβοηθούμενη διάγνωση- Διαχείριση και ασφάλεια ιατρικής πληροφορίας          

Κυριακή Θεοδώρου

18:00 – 19:30  Τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence) και ηθικοί προβληματισμοί

Ιωάννης Τσούγκος

19:30 – 20:00 Η νομοθετική ρύθμιση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στην  ιατρική επιστήμη

Κωνσταντίνος Κουρούπης

Σάββατο 10/12/2022

09:00 – 11:00  GDPR- Διαχείριση οπτικού υλικού ασθενών στην εκπαίδευση και τις δημοσιεύσεις

Ευγενία Σμυρνάκη – Άννα Μαυροφόρου

11:00 – 12:00   Τήρηση ιατρικού αρχείου – Υποχρέωση τήρησης ιατρικού αρχείου – Δικαίωμα πρόσβασης

Αθανάσιος Γιαννούκας

12:00 – 13:00   Ιατρικό απόρρητο και προστασία της ιδιωτικής ζωής

Κωνσταντίνος Κουρούπης

13:00 – 14:00 Ιατρικά συμβούλια – Συγκρότηση και δεοντολογία

Αθανάσιος Γιαννούκας

Άβαταρ χρήστη
adminBioethics
administrator