Περιγράμματα Μαθημάτων με Μαθησιακά Αποτελέσματα

Επικοινωνία
Περιγραφή: med_uth_GR

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ σε συνεργασία με

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων…………………………………………………………………………………………………………2

Α’ Εξάμηνο

-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ………………………………………………………………………………………………………………….3

-ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ -ΑΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ – ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ – ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ – ΑΜΕΛΕΙΑ -ΜΕΤΡΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ – ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ – ΑΡΝΗΣΗ ΤΕΛΕΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ – ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ…………………………………………………………………………6

-ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ – ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ – ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ…………………………………………………………………………………………………………………………………….9

-ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΑΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ..12

Β’ Εξάμηνο

ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ – ΠΑΡΕΝΘΕΤΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ – ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΓΑΜΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΒΡΥΩΝ – ΣΤΕΙΡΩΣΗ – ΕΚΤΡΩΣΗ…………………………………………………………………………………………………………………………15

-ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ – ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ- ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ- ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΑ ΖΩΑ – ΗΘΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ…………………………..18

– ΗΘΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ – ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ)…………………………………………………………………………………………………………………………..21

-ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ – ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ – ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ – ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΒΙΟΗΘΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΕ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ………………………………………………………………………………24

Γ’ Εξάμηνο

– ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ……………………………………….27

­

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΠΙΣΠΕΥΔΟΝ ΤΜΗΜΑ) & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΚ1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α’
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΜΗΝΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
10 10
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠ | ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΟΧΙ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.uth.gr/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
-Θα είναι σε θέση να έχουν τη γνώση και την κατανόηση των βασικών αρχών της βιοηθικής και του ιατρικού δικαίου που αποτελούν τη βάση για την επίλυση προβλημάτων σε ένα ευρύτερο διεπιστημονικό πλαίσιο.

-Θα διαθέτουν τις απαραίτητες μαθησιακές δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε πιο ειδικά θέματα που θα αναπτυχθούν στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

-Θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τη γνώση και κατανόησή τους, και τις ικανότητές τους για επίλυση προβλημάτων σε εφαρμογές και για επίλυση προβλημάτων, σε ένα νέο ή άγνωστο περιβάλλον, εντός ευρύτερου (ή διεπιστημονικού) πλαισίου, συναφούς προς το γνωστικό τους πεδίο.

Γενικές Ικανότητες
Το μάθημα αποσκοπεί στην ενίσχυση της ικανότητας των φοιτητών να επιδεικνύουν κοινωνική, επαγγελματική και ηθική υπευθυνότητα, καθώς και να προάγουν την ελεύθερη, δημιουργική και επαγωγική σκέψη
 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
-Τι είναι βιοηθική – Βασικές αρχές της βιοηθικής

-Βιοηθική και κοινωνική προσέγγιση της ιατρικής από θεολογική άποψη

-Όρκος του Ιπποκράτη

-Διαχρονικές αξίες ηθικής και δεοντολογίας στο έργο του Ιπποκράτη

-Βιοηθική και βιοτεχνολογία

-Εισαγωγή στις έννοιες της Ιατρικής δεοντολογίας : Ιατρική Πράξη

(έννοια και λειτουργία του όρου) – Ο κύκλος προσώπων του λήπτη ιατρικών υπηρεσιών – Βαθμίδες ιατρικής περίθαλψης και φροντίδας – Ηθική και επιστημονική ανεξαρτησία του ιατρού – Άσκηση της ιατρικής ως λειτούργημα

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Power point, e-class και ηλεκτρονική βιβλιοθήκη στο e-class
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 10
Συζήτηση περιστατικών 4
Μελέτη βιβλιογραφίας 236
Σύνολο Μαθήματος 250 ώρες
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής με εξ αποστάσεως σύγχρονη μέθοδο (εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου, εξετάσεις Σεπτεμβρίου)

Κριτήρια Αξιολόγησης αναφέρονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΔΠΜΣ και είναι προσβάσιμα στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
– Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

1.Ιατρική Ευθύνη και Ηθική

2.Βιοηθικοί προβληματισμοί στην ιατρική δεοντολογία

3.Βιοηθική -Συνοδικά κείμενα ορθόδοξων εκκλησιών

– Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

1.ΑΜΑ JOURNAL OF ETHICS

2.THE AMERICAN JOURNAL OF BIOETHICS

3.AMERICAN JOURNAL OF LAW AND MEDICINE

4.CANADIAN JOURNAL OF BIOETHICS

5.NURSING ETHICS

6.JOURNAL OF LAW, MEDICINE, AND ETHICS

7.EUROPEAN JOURNAL OF HEALTH LAW

-Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη e-class

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΠΙΣΠΕΥΔΟΝ ΤΜΗΜΑ) & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΚ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α’
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ -ΑΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ – ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ – ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ – ΑΜΕΛΕΙΑ -ΜΕΤΡΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ – ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ – ΑΡΝΗΣΗ ΤΕΛΕΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ – ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΜΗΝΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
10 7
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠ | ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΟΧΙ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.uth.gr/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
-Θα έχουν τη γνώση να κατανοήσουν και τις ικανότητες για να επιλύσουν προβλήματα τόσο εντός ευρύτερου πλαισίου, όσο και ως προς το συναφές τους γνωστικό πεδίο.

-Θα έχουν την ικανότητα να συνδυάζουν γνώσεις και να διατυπώνουν κρίσεις επί επαγγελματικών, κοινωνικών και ηθικών θεμάτων.

-Θα διαθέτουν μαθησιακές δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεγάλο βαθμό αυτοδύναμα.

Γενικές Ικανότητες
Το μάθημα αποσκοπεί στην προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων, καθώς και στην επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
-Αστική και ποινική ευθύνη του ιατρού – νοσηλευτή–Ιατρική ασφάλιση

-Συναίνεση του ενημερωμένου ασθενή: Συναίνεση ασθενούς και δικαίωμα αυτοδιάθεσης – Προϋποθέσεις έγκυρης συναίνεσης – Ιατρικές επεμβάσεις χωρίς τη συναίνεση του ασθενούς – Αυτόγνωμη ιατρική πράξη

-Δωροδοκία

-Ισότητα στην πρόσβαση και την κατανομή πόρων στην υγεία –

Προκλητή ζήτηση υπηρεσιών υγείας – Ελαχιστοποίηση της σπατάλης πόρων με διασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών

-Ανισότητες στην πρόσβαση στα εμβόλια – ηθικές και κοινωνικές διαστάσεις

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Power point, e-class και ηλεκτρονική βιβλιοθήκη στο e-class
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 10
Συζήτηση περιστατικών 4
Μελέτη βιβλιογραφίας 161
Σύνολο Μαθήματος 175 ώρες
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής με εξ αποστάσεως σύγχρονη μέθοδο (εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου, εξετάσεις Σεπτεμβρίου)

Κριτήρια Αξιολόγησης αναφέρονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΔΠΜΣ και είναι προσβάσιμα στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
– Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

1.Ιατρική Ευθύνη και Ηθική

2.Βιοηθικοί προβληματισμοί στην ιατρική δεοντολογία

3.Βιοηθική -Συνοδικά κείμενα ορθόδοξων εκκλησιών

– Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

1.ΑΜΑ JOURNAL OF ETHICS

2.THE AMERICAN JOURNAL OF BIOETHICS

3.AMERICAN JOURNAL OF LAW AND MEDICINE

4.CANADIAN JOURNAL OF BIOETHICS

5.NURSING ETHICS

6.JOURNAL OF LAW, MEDICINE, AND ETHICS

7.EUROPEAN JOURNAL OF HEALTH LAW

-Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη e-class

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΠΙΣΠΕΥΔΟΝ ΤΜΗΜΑ) & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΚ3 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α’
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ – ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ – ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΜΗΝΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
9 6
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠ | ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΟΧΙ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.uth.gr/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
-Θα έχουν τη γνώση να κατανοήσουν και τις ικανότητες για να επιλύσουν προβλήματα σε εφαρμογές εντός τους συναφούς γνωστικού τους πεδίου.

-Θα έχουν την ικανότητα να χειρίζονται πολύπλοκα θέματα και να διατυπώνουν κρίσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν προβληματισμό επί επαγγελματικών, κοινωνικών και ηθικών θεμάτων.

-Θα κατέχουν εξειδικευμένες δεξιότητες για την επίλυση προβλημάτων, οι οποίες απαιτούνται στα πεδία της έρευνας και της καθημερινής επαγγελματικής ενασχόλησης.

Γενικές Ικανότητες
Το μάθημα αποσκοπεί στην απόκτηση ικανοτήτων για λήψη αποφάσεων, προσαρμογή σε νέες καταστάσεις και επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας.
 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
-Διάγνωση και συμβουλευτική από απόσταση- Ψηφιακά

υποβοηθούμενη διάγνωση- Διαχείριση και ασφάλεια ιατρικής πληροφορίας

-Τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence) και ηθικοί προβληματισμοί

– Η νομοθετική ρύθμιση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στην ιατρική επιστήμη

-GDPR- Διαχείριση οπτικού υλικού ασθενών στην εκπαίδευση και τις

δημοσιεύσεις

-Τήρηση ιατρικού αρχείου – Υποχρέωση τήρησης ιατρικού αρχείου –

Δικαίωμα πρόσβασης

-Ιατρικό απόρρητο και προστασία της ιδιωτικής ζωής

-Ιατρικά συμβούλια – Συγκρότηση και δεοντολογία

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Power point, e-class και ηλεκτρονική βιβλιοθήκη στο e-class
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 9
Συζήτηση περιστατικών 4
Μελέτη βιβλιογραφίας 137
Σύνολο Μαθήματος 150 ώρες
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής με εξ αποστάσεως σύγχρονη μέθοδο (εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου, εξετάσεις Σεπτεμβρίου)

Κριτήρια Αξιολόγησης αναφέρονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΔΠΜΣ και είναι προσβάσιμα στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
– Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

1.Ιατρική Ευθύνη και Ηθική

2.Βιοηθικοί προβληματισμοί στην ιατρική δεοντολογία

3.Βιοηθική -Συνοδικά κείμενα ορθόδοξων εκκλησιών

– Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

1.ΑΜΑ JOURNAL OF ETHICS

2.THE AMERICAN JOURNAL OF BIOETHICS

3.AMERICAN JOURNAL OF LAW AND MEDICINE

4.CANADIAN JOURNAL OF BIOETHICS

5.NURSING ETHICS

6.JOURNAL OF LAW, MEDICINE, AND ETHICS

7.EUROPEAN JOURNAL OF HEALTH LAW

-Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη e-class

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΠΙΣΠΕΥΔΟΝ ΤΜΗΜΑ) & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΚ4 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α’
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΑΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΜΗΝΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
10 7
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠ | ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΟΧΙ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.uth.gr/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
-Θα έχουν την ικανότητα να συνδυάζουν γνώσεις και να χειρίζονται πολύπλοκα θέματα που περιλαμβάνουν προβληματισμό επί επαγγελματικών, κοινωνικών και ηθικών ευθυνών.

-Θα μπορούν να αναλαμβάνουν την ευθύνη για συνεισφορά σε επαγγελματικές γνώσεις και πρακτικές και να επιδεικνύουν επαγγελματική ακεραιότητα και σταθερή προσήλωση στη διαμόρφωση ενός υγιούς περιβάλλοντος στην επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Γενικές Ικανότητες
Το μάθημα αποσκοπεί στο να αποκτήσει ο φοιτητής ικανότητες για προσαρμογή σε νέες καταστάσεις ομαδικής εργασίας, καθώς και επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας.
 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
-Ο ρόλος του Ιατροδικαστή στην απονομή της δικαιοσύνης

Ιατρική πραγματογνωμοσύνη -Αποδεικτικά μέσα στη δικανική διαδικασία

-Ανθρωποκεντρική θεώρηση της ιατρικής

-Α -Αρχές που πρέπει να διέπουν την επικοινωνία του ιατρού με τον ασθενή

-Coaching ασθενών

-Ιατρική διαφήμιση – Αθέμιτος ανταγωνισμός – Επαγγελματικές συναδελφικές σχέσεις

-Παρουσία ιατρών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το διαδίκτυο

-Σχέσεις ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού – ανάθεση καθηκόντων

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Power point, e-class και ηλεκτρονική βιβλιοθήκη στο e-class
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 10
Συζήτηση περιστατικών 4
Μελέτη βιβλιογραφίας 161
Σύνολο Μαθήματος 175 ώρες
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής με εξ αποστάσεως σύγχρονη μέθοδο (εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου, εξετάσεις Σεπτεμβρίου)

Κριτήρια Αξιολόγησης αναφέρονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΔΠΜΣ και είναι προσβάσιμα στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
– Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

1.Ιατρική Ευθύνη και Ηθική

2.Βιοηθικοί προβληματισμοί στην ιατρική δεοντολογία

3.Βιοηθική -Συνοδικά κείμενα ορθόδοξων εκκλησιών

– Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

1.ΑΜΑ JOURNAL OF ETHICS

2.THE AMERICAN JOURNAL OF BIOETHICS

3.AMERICAN JOURNAL OF LAW AND MEDICINE

4.CANADIAN JOURNAL OF BIOETHICS

5.NURSING ETHICS

6.JOURNAL OF LAW, MEDICINE, AND ETHICS

7.EUROPEAN JOURNAL OF HEALTH LAW

-Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη e-class

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΠΙΣΠΕΥΔΟΝ ΤΜΗΜΑ) & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΚ5 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ – ΠΑΡΕΝΘΕΤΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ – ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΓΑΜΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΒΡΥΩΝ – ΣΤΕΙΡΩΣΗ – ΕΚΤΡΩΣΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΜΗΝΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
10 7
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠ | ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ, ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΟΧΙ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.uth.gr/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
-Θα έχουν την ικανότητα να συνδυάζουν γνώσεις και να χειρίζονται πολύπλοκα θέματα, καθώς και να διατυπώνουν κρίσεις σε θέματα που περιλαμβάνουν προβληματισμό επί κοινωνικών και ηθικών ευθυνών.

-Θα κατέχουν εξειδικευμένες γνώσεις αιχμής σε ένα πεδίο εργασίας και έρευνας που απαιτεί ικανότητα σύνθεσης και αξιολόγησης για την επίλυση κρίσιμων προβλημάτων, αλλά και για τη διεύρυνση και τον επαναπροσδιορισμό της υφιστάμενης επαγγελματικής πρακτικής.

Γενικές Ικανότητες
Το μάθημα αποσκοπεί στο να αποκτήσει ο φοιτητής ικανότητες για προσαρμογή σε νέες καταστάσεις ομαδικής εργασίας, καθώς και επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας.
 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
-Τράπεζες Αποθήκευσης Γαμετών και Εμβρύων – Ηθικά διλήμματα και νομικές διαστάσεις

-Εμβυομητρική ιατρική και προγεννητικός έλεγχος – wrongful birth & wrongful life

-Εξωσωματική γονιμοποίηση: Ιατρική προσέγγιση- Ηθικά διλήμματα

– Εξωσωματική γονιμοποίηση – Παρένθετη Μητρότητα-Νομική Προσέγγιση και Βιοηθικά Διλήμματα-Νομικά και ηθικά διλήμματα στην άμβλωση

– Ιατρική προσέγγιση της ανθρώπινης αναπαραγωγής και της άμβλωσης

-Ηθικά διλήμματα στην περιγεννητική ιατρική και νεογνολογία

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Power point, e-class και ηλεκτρονική βιβλιοθήκη στο e-class
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 10
Συζήτηση περιστατικών 4
Μελέτη βιβλιογραφίας 161
Σύνολο Μαθήματος 175 ώρες
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής με εξ αποστάσεως σύγχρονη μέθοδο (εξετάσεις εαρινού εξαμήνου, εξετάσεις Σεπτεμβρίου)

Κριτήρια Αξιολόγησης αναφέρονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΔΠΜΣ και είναι προσβάσιμα στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
– – Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

1.Ιατρική Ευθύνη και Ηθική

2.Βιοηθικοί προβληματισμοί στην ιατρική δεοντολογία

3.Βιοηθική -Συνοδικά κείμενα ορθόδοξων εκκλησιών

– Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

1.ΑΜΑ JOURNAL OF ETHICS

2.THE AMERICAN JOURNAL OF BIOETHICS

3.AMERICAN JOURNAL OF LAW AND MEDICINE

4.CANADIAN JOURNAL OF BIOETHICS

5.NURSING ETHICS

6.JOURNAL OF LAW, MEDICINE, AND ETHICS

7.EUROPEAN JOURNAL OF HEALTH LAW

-Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη e-class

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΠΙΣΠΕΥΔΟΝ ΤΜΗΜΑ) & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΚ6 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ – ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ- ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ- ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΑ ΖΩΑ – ΗΘΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΜΗΝΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
11 7
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠ | ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ, ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ, ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΟΧΙ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.uth.gr/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
-Θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν γνώσεις και ικανότητες που θα αποκτήσουν σε ένα ευρύτερο διεπιστημονικό πλαίσιο, τα οποία όμως θα είναι απολύτως συναφή και με το γνωστικό τους έργο.

-Θα έχουν την ικανότητα να συνδυάζουν γνώσεις στο χειρισμό θεμάτων που περιλαμβάνουν προβληματισμό επί κοινωνικών και ηθικών ευθυνών.

-Θα έχουν την ικανότητα να επιδεικνύουν επιστημονική και επαγγελματική ακεραιότητα και σταθερή προσήλωση στη διαμόρφωση ενός υγιούς πλαισίου εργασίας και έρευνας.

Γενικές Ικανότητες
Το μάθημα αποσκοπεί στο να αποκτήσουν οι φοιτητές γενικές ικανότητες για λήψη αποφάσεων, αυτόνομης και ομαδικής εργασίας, καθώς και επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας.
 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
-Ηθική του Θανάτου

-Μορφές ευθανασίας (ενεργητική – παθητική) – Μάταιη θεραπεία (futility)

-Εγκεφαλικός θάνατος και διακοπή της μηχανικής υποστήριξης – Διλήμματα και ενημέρωση των συγγενών

-Μεταμοσχεύσεις ιστών και οργάνων – Η υποχρέωση του ιατρού στην ενημέρωση και την ενθάρρυνση των μεταμοσχεύσεων

-Διαχείριση ανθρώπινων οργάνων, ιστών και του νεκρού ανθρώπινου σώματος

-Η θέση της Ορθόδοξης Ελληνικής Εκκλησίας για το τέλος της ζωής, την ευθανασία και τις μεταμοσχεύσεις

-Νομικό πλαίσιο μεταμοσχεύσεων

-Έρευνα στον άνθρωπο: Δεοντολογία και ηθικοί προβληματισμοί

-Δεοντολογία & Βιοηθικοί προβληματισμοί στον πειραματισμό με ζώα

Δεοντολογία και Παραβάσεις στις επιστημονικές δημοσιεύσεις –Πειθαρχικές και νομικές επιπτώσεις

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Power point, e-class και ηλεκτρονική βιβλιοθήκη στο e-class
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 11
Συζήτηση περιστατικών 4
Μελέτη βιβλιογραφίας 160
Σύνολο Μαθήματος 175 ώρες
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής με εξ αποστάσεως σύγχρονη μέθοδο (εξετάσεις εαρινού εξαμήνου, εξετάσεις Σεπτεμβρίου)

Κριτήρια Αξιολόγησης αναφέρονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΔΠΜΣ και είναι προσβάσιμα στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
– Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

1.Ιατρική Ευθύνη και Ηθική

2.Βιοηθικοί προβληματισμοί στην ιατρική δεοντολογία

3.Βιοηθική -Συνοδικά κείμενα ορθόδοξων εκκλησιών

– Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

1.ΑΜΑ JOURNAL OF ETHICS

2.THE AMERICAN JOURNAL OF BIOETHICS

3.AMERICAN JOURNAL OF LAW AND MEDICINE

4.CANADIAN JOURNAL OF BIOETHICS

5.NURSING ETHICS

6.JOURNAL OF LAW, MEDICINE, AND ETHICS

7.EUROPEAN JOURNAL OF HEALTH LAW

-Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη e-class

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΠΙΣΠΕΥΔΟΝ ΤΜΗΜΑ) & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΚ7 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΗΘΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ – ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ)
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΜΗΝΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
9 6
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠ | ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ, ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΟΧΙ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.uth.gr/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
-Θα διαθέτουν γνώσεις που θα τους επιτρέπουν να διακρίνουν, να εκτιμήσουν, αλλά και να διατυπώσουν κρίσεις εντός ενός ευρύτερου διεπιστημονικού πλαισίου, το οποίο περιλαμβάνει εκτός από επαγγελματικά ζητήματα και κοινωνικό και ηθικό προβληματισμό.

-Θα είναι ικανοί να προτείνουν λύσεις και να διαχειριστούν σύνθετα θέματα που απαιτούν ευαισθησία στην προσέγγιση τους.

Γενικές Ικανότητες
Το μάθημα αποσκοπεί στο να αποκτήσουν οι φοιτητές ικανότητες προσαρμογής σε νέες καταστάσεις, στη λήψη αποφάσεων, στην ομαδική εργασία, στο σεβασμό στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα και στην επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας, καθώς και ευαισθησίες σε θέματα φύλου
 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
-Φροντίδα ψυχικής υγείας και θεραπευτική σχέση

-Ενημέρωση και συναίνεση του ψυχιατρικού ασθενούς και των οικείων του – Εκούσια και ακούσια νοσηλεία

– Δικαίωμα αναπαραγωγής, αντισύλληψης και στείρωσης ψυχικά πασχόντων

-Μετανάστευση-Υγεία και Ηθική

– Ηθική διάσταση στην παρηγορητική φροντίδα των χρονίως πασχόντων

– Υγειονομική φροντίδα και μη προνομιούχες ομάδες (μετανάστες, τρόφιμοι φυλακών, ΑΜΕΑ, φορείς νόσων π.χ. AIDS)

– Ανισότητες και διακρίσεις στην πρόσβαση και χρήση υπηρεσιών υγείας. Η περίπτωση των ΛΟΑΤΚΙ

-Ηθικά Ζητήματα στην Επαγγελματική Υγεία και ασφάλεια

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Power point, e-class και ηλεκτρονική βιβλιοθήκη στο e-class
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 9
Συζήτηση περιστατικών 4
Μελέτη βιβλιογραφίας 137
Σύνολο Μαθήματος 150 ώρες
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής με εξ αποστάσεως σύγχρονη μέθοδο (εξετάσεις εαρινού εξαμήνου, εξετάσεις Σεπτεμβρίου)

Κριτήρια Αξιολόγησης αναφέρονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΔΠΜΣ και είναι προσβάσιμα στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
– Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

1.Ιατρική Ευθύνη και Ηθική

2.Βιοηθικοί προβληματισμοί στην ιατρική δεοντολογία

3.Βιοηθική -Συνοδικά κείμενα ορθόδοξων εκκλησιών

– Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

1.ΑΜΑ JOURNAL OF ETHICS

2.THE AMERICAN JOURNAL OF BIOETHICS

3.AMERICAN JOURNAL OF LAW AND MEDICINE

4.CANADIAN JOURNAL OF BIOETHICS

5.NURSING ETHICS

6.JOURNAL OF LAW, MEDICINE, AND ETHICS

7.EUROPEAN JOURNAL OF HEALTH LAW

-Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη e-class

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΠΙΣΠΕΥΔΟΝ ΤΜΗΜΑ) & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΚ8 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ – ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ – ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ – ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΒΙΟΗΘΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΕ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΜΗΝΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
10 10
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠ | ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ, ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΟΧΙ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.uth.gr/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
-Θα μπορούν να αναγνωρίζουν, να διακρίνουν και να εκτιμούν ειδικά θέματα, τα οποία περιλαμβάνουν προβληματισμό επί κοινωνικών και ηθικών ευθυνών.

-Θα μπορούν να εξηγούν και να αξιολογούν προβλήματα που αφορούν στην έρευνα και την καινοτομία.

-Θα μπορούν να αναλαμβάνουν ευθύνη για τη διαχείριση και διαμόρφωση πλαισίων εργασίας και έρευνας με υψηλό αίσθημα επαγγελματικής ακεραιότητας και κοινωνικής ευαισθησίας.

Γενικές Ικανότητες
Το μάθημα αποσκοπεί στο να αποκτήσουν οι φοιτητές γενικές ικανότητες για προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, για εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον, άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής και επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
-Doping/Anti-doping στον αθλητισμό

– Ζητήματα ηθικής στον αθλητισμό σχετικά με την ισότητα των φύλων

-Ζητήματα ηθικής στον αθλητισμό σχετικά με το τίμιο παιχνίδι και την ισότητα στην κοινωνία

-Ηθικοί προβληματισμοί στον Αθλητισμό-Πρωταθλητισμό

-Γενετική και Δίκαιο

-Εννοιολογική προσέγγιση των γενετικά τροποποιημένων προϊόντων: Νομικό πλαίσιο και ηθικοί προβληματισμοί

-Εισαγωγή σε προχωρημένες θεραπείες. Εξατομικευμένη και στοχευμένη θεραπευτική πρακτική

-Φαρμακευτικό Δίκαιο και Ρυθμιστικές διατάξεις εγκρίσεων νέων φαρμάκων

-Δεοντολογία-Προβληματισμοί στη φαρμακευτική βιομηχανία

-Ογκολογικά Συμβούλια – Βιοηθικοί προβληματισμοί στην διάγνωση και θεραπεία των ογκολογικών ασθενών

-Η Ιπποκρατική θεώρηση περί Επιδημιών, περί Ανέμων, Υδάτων και Τόπων

– Νομική και ηθική διάσταση στη λήψη περιοριστικών μέτρων για την πρόληψη και περιορισμό των επιδημιών

– Ιατρική της εργασίας: Νομικό πλαίσιο

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Power point, e-class και ηλεκτρονική βιβλιοθήκη στο e-class
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 10
Συζήτηση περιστατικών 4
Μελέτη βιβλιογραφίας 236
Σύνολο Μαθήματος 250 ώρες
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής με εξ αποστάσεως σύγχρονη μέθοδο (εξετάσεις εαρινού εξαμήνου, εξετάσεις Σεπτεμβρίου)

Κριτήρια Αξιολόγησης αναφέρονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΔΠΜΣ και είναι προσβάσιμα στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
– Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

1.Ιατρική Ευθύνη και Ηθική

2.Βιοηθικοί προβληματισμοί στην ιατρική δεοντολογία

3.Βιοηθική -Συνοδικά κείμενα ορθόδοξων εκκλησιών

– Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

1.ΑΜΑ JOURNAL OF ETHICS

2.THE AMERICAN JOURNAL OF BIOETHICS

3.AMERICAN JOURNAL OF LAW AND MEDICINE

4.CANADIAN JOURNAL OF BIOETHICS

5.NURSING ETHICS

6.JOURNAL OF LAW, MEDICINE, AND ETHICS

7.EUROPEAN JOURNAL OF HEALTH LAW

-Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη e-class

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΠΙΣΠΕΥΔΟΝ ΤΜΗΜΑ) & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΚ9 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ’
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΜΗΝΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
6 ΜΗΝΕΣ/750 ώρες 30
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠ | ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ, ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΟΧΙ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΗ
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.uth.gr/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
-Θα μπορούν να αναγνωρίζουν και να εξηγούν συγκεκριμένα προβλήματα, καθώς και να συνθέτουν και να συγκρίνουν γενικές και ειδικές παραδοχές που αφορούν ένα ειδικό θέμα.

-Θα είναι σε θέση να κοινοποιούν με σαφήνεια και καθαρότητα τα συμπεράσματα τους, το σκεπτικό στο οποίο βασίζονται και τις λογικές παραδοχές στις οποίες στηρίζονται, τόσο σε εξειδικευμένο, όσο και σε γενικό κοινό.

Γενικές Ικανότητες
Το μάθημα αυτό αποσκοπεί στο να αποκτήσει ο πτυχιούχος τις γενικές ικανότητες αναζήτησης της βιβλιογραφίας, ανάλυσης και σύνθεσης δεδομένων και πληροφοριών, άσκησης κριτικής και αυτοκριτικής, παραγωγής ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης και παραγωγής νέων ερευνητικών ιδεών.
 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 200
Εκπόνηση μελέτης 150
Συγγραφή εργασίας 400
Σύνολο Μαθήματος 750 ώρες
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Δημόσια παρουσίαση διπλωματικής εργασίας

Κριτήρια Αξιολόγησης αναφέρονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΔΠΜΣ και είναι προσβάσιμα στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική και Αγγλική

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
– Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

1.Ζαφειρόπουλος Κώστας, Πώς γίνεται μια επιστημονική εργασία; 2η Έκδοση, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ

2.Βασίλειος Μπουρλιάσκος, Πως γράφεται μια επιστημονική εργασία

3. Βιβλιογραφία στο eclass

Άβαταρ χρήστη
Katerina Kalousi
administrator