Πρόγραμμα Μαθημάτων 2022-2023

Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ


ΜΚ1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ  ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ


Παρασκευή 07/10/2022

16:00 – 18:00 Τι είναι βιοηθική – Βασικές αρχές της βιοηθικής                      

Άννα Μαυροφόρου

18:00 – 19:00  Διαπολιτισμική και κοινωνιολογική διάσταση της Βιοηθικής. Σεβασμός στη πολιτισμική διαφορετικότητα – Αλληλεγγύη και συνεργασία – Αποφυγή της διάκρισης και του στιγματισμού

Ιωάννα Λαλιώτου      

19:00 – 20:00 Βιοηθική και κοινωνική προσέγγιση της ιατρικής από θεολογική άποψη                       Νικόλαος Κόιος 

Σάββατο 08/10/2022

09:00 – 10:00  Όρκος του Ιπποκράτη                        

Στέφανος Γερουλάνος

10:00 – 11:00  Διαχρονικές αξίες ηθικής και δεοντολογίας στο έργο του Ιπποκράτη

                        Μαριάννα Καραμάνου

11:00 – 12:00 Βιοηθική και βιοτεχνολογία

Κώστας Θεολόγου

12:00 – 14:00  Εισαγωγή στις έννοιες της  Ιατρικής δεοντολογίας : Ιατρική Πράξη (έννοια και λειτουργία του όρου) – Ο κύκλος προσώπων του λήπτη ιατρικών υπηρεσιών – Βαθμίδες ιατρικής περίθαλψης και φροντίδας – Ηθική και επιστημονική ανεξαρτησία του ιατρού –  Άσκηση της ιατρικής ως λειτούργημα

Άννα Μαυροφόρου


ΜΚ2 ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ  ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ -ΑΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ – ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ – ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ – ΑΜΕΛΕΙΑ -ΜΕΤΡΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ – ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ – ΑΡΝΗΣΗ ΤΕΛΕΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ –  ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ


Παρασκευή 04/11/2022

16:00 – 20:00  Αστική και ποινική ευθύνη του ιατρού – νοσηλευτή–Ιατρική ασφάλιση

Άννα Μαυροφόρου

Σάββατο 05/11/2022

09:00 – 12:00  Συναίνεση του ενημερωμένου ασθενή: Συναίνεση ασθενούς και δικαίωμα αυτοδιάθεσης – Προϋποθέσεις έγκυρης συναίνεσης – Ιατρικές επεμβάσεις χωρίς τη συναίνεση του ασθενούς – Αυτόγνωμη ιατρική πράξη

Άννα Μαυροφόρου

12:00 – 13:00 Δωροδοκία

Άννα Μαυροφόρου

13:00 – 13:30 Διάλειμμα

13:30 – 14:30 Ισότητα στην πρόσβαση και την κατανομή πόρων στην υγεία –

Προκλητή ζήτηση υπηρεσιών υγείας – Ελαχιστοποίηση της σπατάλης πόρων με διασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών

Απόστολος Παππάς

14:30 – 15:30  Ανισότητες στην πρόσβαση στα εμβόλια – ηθικές και κοινωνικές

διαστάσεις

Ηλίας Μόσιαλος


ΜΚ3 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ – ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ – ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ


Παρασκευή 09/12/2022

16:00 – 18:00  Διάγνωση και συμβουλευτική από απόσταση- Ψηφιακά υποβοηθούμενη διάγνωση- Διαχείριση και ασφάλεια ιατρικής πληροφορίας          

Κυριακή Θεοδώρου

18:00 – 19:30  Τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence) και ηθικοί προβληματισμοί

Ιωάννης Τσούγκος

19:30 – 20:00 Η νομοθετική ρύθμιση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στην  ιατρική επιστήμη

Κωνσταντίνος Κουρούπης

Σάββατο 10/12/2022

09:00 – 11:00  GDPR- Διαχείριση οπτικού υλικού ασθενών στην εκπαίδευση και τις δημοσιεύσεις

Ευγενία Σμυρνάκη – Άννα Μαυροφόρου

11:00 – 12:00   Τήρηση ιατρικού αρχείου – Υποχρέωση τήρησης ιατρικού αρχείου – Δικαίωμα πρόσβασης

Αθανάσιος Γιαννούκας

12:00 – 13:00   Ιατρικό απόρρητο και προστασία της ιδιωτικής ζωής

Κωνσταντίνος Κουρούπης

13:00 – 14:00 Ιατρικά συμβούλια – Συγκρότηση και δεοντολογία

Αθανάσιος Γιαννούκας


ΜΚ4   ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΑΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ


Παρασκευή 13/01/2023

16:00 – 20:00  Ο ρόλος του Ιατροδικαστή στην απονομή της δικαιοσύνης Ιατρική πραγματογνωμοσύνη -Αποδεικτικά μέσα στη δικανική διαδικασία

Έλενα Κρανιώτη

Σάββατο 14/01/2023

09:00 – 10:00  Ανθρωποκεντρική θεώρηση της ιατρικής

Ρίζος Χαλιαμπάλιας

10:00 – 11:00  Αρχές που πρέπει να διέπουν την επικοινωνία του ιατρού με τον ασθενή

Φωτεινή Μάλλη

11:00 – 12:00  Coaching ασθενών

Μαρία Αντωνιάδου

12:00 – 13:00  Ιατρική διαφήμιση – Αθέμιτος ανταγωνισμός – Επαγγελματικές συναδελφικές σχέσεις 

Σταυρούλα Τσιάρα

13:00 – 14:00 Παρουσία ιατρών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το διαδίκτυο

Αθανάσιος Γιαννούκας

14:00 – 14:30 Διάλειμμα

14:30 – 15:30  Σχέσεις ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού – ανάθεση καθηκόντων

Άννα Μαυροφόρου


Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ


ΜΚ5 ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ – ΠΑΡΕΝΘΕΤΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ – ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ  ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΓΑΜΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΒΡΥΩΝ – ΣΤΕΙΡΩΣΗ – ΕΚΤΡΩΣΗ


Παρασκευή 03/02/2023

16:30 – 17:30 Εξετάσεις Α’ εξαμήνου

18:00 – 19:00  Τράπεζες Αποθήκευσης Γαμετών και Εμβρύων – Ηθικά διλήμματα και                         νομικές διαστάσεις

Γεώργιος Ανυφαντής

19:00 – 20:00  Εμβυομητρική ιατρική και προγεννητικός έλεγχος – wrongful birth &                         wrongful life

Σωτήριος Σωτηρίου

Σάββατο 04/02/2023

9:00 – 10:00    Εξωσωματική γονιμοποίηση: Ιατρική προσέγγιση- Ηθικά διλήμματα

Κωνσταντίνος Νταφόπουλος

10:00 – 13:00  Εξωσωματική γονιμοποίηση – Παρένθετη Μητρότητα-Νομική. Προσέγγιση και Βιοηθικά Διλήμματα. Νομικά και ηθικά διλήμματα στην άμβλωση

Άννα Μαυροφόρου  

13:00 – 13:30  Διάλειμμα

13:30 – 14:30  Ιατρική προσέγγιση της ανθρώπινης αναπαραγωγής και της άμβλωσης

Αλέξανδρος Δαπόντε     

14:30 – 15:30   Ηθικά διλήμματα στην περιγεννητική ιατρική και νεογνολογία

Αντώνιος Γούναρης     


ΜΚ6 ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ – ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΝΕΦΡΩΝ – ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ- ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ – ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΑ ΖΩΑ – ΗΘΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ


Παρασκευή 03/03/2023

16:00 – 18:00  Ηθική του Θανάτου

Κώστας Θεολόγου

18:00 – 19:00  Μορφές ευθανασίας (ενεργητική – παθητική) – Μάταιη θεραπεία (futility)

Δημοσθένης Μακρής

19:00 – 20:00   Εγκεφαλικός θάνατος και διακοπή της μηχανικής υποστήριξης –                         Διλήμματα και ενημέρωση των συγγενών

Βασίλειος Κουλούρας

Σάββατο 04/03/2023

09:00 – 10:00  Μεταμοσχεύσεις ιστών και οργάνων – Η υποχρέωση του ιατρού στην ενημέρωση και την ενθάρρυνση των μεταμοσχεύσεων

Επαμεινώνδας Ζακυνθινός

10:00 – 11:00  Διαχείριση ανθρώπινων οργάνων, ιστών και του νεκρού ανθρώπινου σώματος

Γεώργιος Κουκούλης

11:00 – 12:00  Η θέση της Ορθόδοξης Ελληνικής Εκκλησίας για το τέλος της ζωής, την ευθανασία και τις μεταμοσχεύσεις

Κόιος Νικόλαος

12:00 – 13:00  Νομικό πλαίσιο μεταμοσχεύσεων

Άννα Μαυροφόρου

13:00 – 13:30  Διάλειμμα

13:30 – 14:30  Έρευνα στον άνθρωπο: Δεοντολογία και ηθικοί προβληματισμοί

Άννα Μαυροφόρου

14:30 – 15:30  Δεοντολογία & Βιοηθικοί προβληματισμοί στον πειραματισμό με ζώα

Μούτου Αικατερίνη

15:30 – 16:30  Δεοντολογία και Παραβάσεις στις επιστημονικές δημοσιεύσεις –

Πειθαρχικές και νομικές επιπτώσεις

Μιλτιάδης Λαζαρίδης         


ΜΚ7   Ηθικεσ και νομικεσ προσεγγισεισ στην ψυχικη υγεια και στην υγεια των ανηλικων – ικανοτητα για ληψη αποφασεων και συναινεσησ – δικαιωματα ανηλικων και μειονοτητων (κοινωνικων και θρησκευτικων)


Παρασκευή 31/03/2023

16:00 – 18:00  Φροντίδα ψυχικής υγείας και θεραπευτική σχέση

Νίκος Χριστοδούλου

18:00 – 20:00  Ενημέρωση και συναίνεση του ψυχιατρικού ασθενούς και των οικείων του – Εκούσια και ακούσια νοσηλεία

Νίκος Χριστοδούλου – Μαρία Παπαλιάγκα

20:00 – 21:00  Δικαίωμα αναπαραγωγής, αντισύλληψης και στείρωσης ψυχικά πασχόντων 

Άννα Μαυροφόρου

Σάββατο 01/04/2023

09:00 – 10:00 Μετανάστευση-Υγεία και Ηθική

Ουρανία Κώτσιου

10:00 – 11:00 Ηθική διάσταση στην παρηγορητική φροντίδα των χρονίως πασχόντων

Ιωάννα Παπαθανασίου

11:00 – 12:00 Υγειονομική φροντίδα και μη προνομιούχες ομάδες (μετανάστες, τρόφιμοι φυλακών, ΑΜΕΑ, φορείς νόσων π.χ. AIDS) 

Ιωάννα Παπαθανασίου

 12:00 – 13:00 Ανισότητες και διακρίσεις στην πρόσβαση και χρήση υπηρεσιών υγείας. Η περίπτωση των ΛΟΑΤΚΙ.

Ευάγγελος Φραδέλος

13:00 – 14:00  Ηθικά Ζητήματα στην Επαγγελματική Υγεία και   ασφάλεια

Μαρία Μαλλιαρού


ΜΚ8  ηθικη και δεοντολογια στον αθλητισμο – γενετικα τροποποιημενα προϊοντα και διατροφη – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ – ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  – βιοηθικοι προβληματισμοι σε ογκολογικους ασθενεις


Παρασκευή 05/05/2023

16:00 – 17:00  Doping/Anti-doping στον αθλητισμό

Αθανάσιος Τζιαμούρτας

17:00 – 18:00  Ζητήματα ηθικής στον αθλητισμό σχετικά με την ισότητα των φύλων

Ιωάννης Θεοδωράκης

18:00 – 19:00  Ζητήματα ηθικής στον αθλητισμό σχετικά με το τίμιο παιχνίδι και την ισότητα στην κοινωνία

Ιωάννης Θεοδωράκης

19:00 – 20:00  Ηθικοί προβληματισμοί στον Αθλητισμό-Πρωταθλητισμό

Ιωάννης Κουτεντάκης

Σάββατο 06/05/2023

09:00 – 10:00  Γενετική και Δίκαιο

Ισμήνη Κριάρη

10:00 – 11:00  Εννοιολογική προσέγγιση των γενετικά τροποποιημένων προϊόντων: Νομικό πλαίσιο και ηθικοί προβληματισμοί

Άννα Μαυροφόρου

11:00 – 12:00  Εισαγωγή σε προχωρημένες θεραπείες. Εξατομικευμένη και στοχευμένη θεραπευτική πρακτική

Κωνσταντίνος Δεμέτζος 

12:00 – 13:00  Φαρμακευτικό Δίκαιο και Ρυθμιστικές διατάξεις εγκρίσεων νέων φαρμάκων

Κωνσταντίνος Δεμέτζος

13:00 – 13:30  Διάλειμμα

13:30 – 14:30  Δεοντολογία-Προβληματισμοί στη φαρμακευτική βιομηχανία

Ευτυχία Ασπροδίνη

14:30 – 15:30  Ογκολογικά Συμβούλια – Βιοηθικοί προβληματισμοί στην διάγνωση και θεραπεία των ογκολογικών ασθενών

Αθανάσιος Κωτσάκης

15:30 – 16:00  Η Ιπποκρατική θεώρηση περί Επιδημιών, περί Ανέμων, Υδάτων και                          Τόπων

Ρίζος Χαλιαμπάλιας

16:00 – 17:00 Νομική και ηθική διάσταση στη λήψη περιοριστικών μέτρων για την                         πρόληψη και περιορισμό των επιδημιών

Κωνσταντίνος Κουρούπης

17:00 – 18:00 Ιατρική της εργασίας: Νομικό πλαίσιο

Γεώργιος Ραχιώτης


Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ


ΜΚ9 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Παρασκευή 09/06/2023

15:00 – 16:00 Εξετάσεις Β’ εξαμήνου

16:30 – 17:30  Διερεύνηση βιβλιογραφίας

Κώστας Σπανός

17:30 – 18:30  Δομή της διπλωματικής εργασίας

Άννα Μαυροφόρου


Φεβρουάριος 2024

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Άβαταρ χρήστη
adminBioethics
administrator