Σε αυτή την ενότητα θα αναρτώνται συνεργασίες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Δεοντολογία και Ηθική στις Βιοϊατρικές Επιστήμες” με Φορείς ή άλλα ΑΕΙ και Ερευνητικά Ινστιτούτα.