Ηθική και Δεοντολογία στον Αθλητισμό – Γενετικά Τροποποιημένα Προϊόντα και Διατροφή – Περιβαλλοντική Υγιεινή – Δεοντολογία και Ιατρική της Εργασίας – Βιοηθική και Προβληματισμοί σε Ογκολογικούς Ασθενείς

Ethics and Ethics in Sports – Genetically Modified Products and Nutrition – Environmental Health – Ethics and Occupational Medicine – Bioethics and Issues in Oncology Patients

Course Code: MK8 ECTS: 7 Friday 05/05/2023 16:00 – 17:00 Doping/Anti-doping in sport Athanasios Tziamourtas 17:00 – 18:00 Ethical issues in sport regarding gender equality Ioannis Theodorakis 18:00 00 – 19:00 Ethical issues in sports regarding fair play and equality in society Ioannis Theodorakis...

Ηθικές και Νομικές Προσεγγίσεις στην Ψυχική Υγειά και στην Υγειά των Ανήλικων – Ικανότητα για Λήψη Αποφάσεων και Συναίνεσης – Δικαιώματα Ανήλικων και Μειονοτήτων (Κοινωνικών και Θρησκευτικών)

Ethical and Legal Approaches to Mental Health and the Health of Minors – Capacity to Make Decisions and Consent – Rights of Minors and Minorities (Social and Religious)

Course Code: MK7 ECTS: 7 Friday 31/03/2023 16:00 – 18:00 Mental health care and therapeutic relationship Nikos Christodoulou 18:00 – 20:00 Information and consent of the psychiatric patient and his relatives – Voluntary and involuntary hospitalization Nikos Christodoulou – Maria Papaliaga 20:00 – 21:00 Right to reproduction, contraception and sterilization...

Αρχή και Τέλος της Ζωής – Διαχείριση του Νεκρού Ανθρωπίνου Σώματος και Οργάνων – Μεταμοσχεύσεις Ιστών και Οργάνων – Ευθανασία- Ηθική και Δεοντολογία της Βιοϊατρικής  Ερευνάς – Πειραματισμός στον Άνθρωπο και τα Ζώα – Ηθικές και Νομικές Επιπτώσεις από τις Παραβιάσεις στις Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Beginning and End of Life - Management of the Dead Human Body and Organs - Transplantation of Tissues and Organs - Euthanasia - Ethics and Ethics of Biomedical Research - Human and Animal Experimentation - Ethical and Legal Implications of Violations in Scientific Publications

Course Code: MK6 ECTS: 8 Friday 03/03/2023 16:00 – 18:00 Ethics of Death Kostas Theologos 18:00 – 19:00 Forms of euthanasia (active – passive) – Futility Demosthenes Makris 19:00 – 20:00 Brain death and cessation of mechanical support – Dilemmas and information for relatives Vassilios Koulouras Saturday...

Υποβοηθουμένη Αναπαραγωγή – Εξωσωματική Γονιμοποίηση και άλλες Αναπαραγωγικές Διαδικασίες -Παρένθετη Μητρότητα – Τράπεζες για Αποθήκευση Γαμετών και Εμβρύων – Στείρωση – Έκτρωση

Assisted Reproduction – In Vitro Fertilization and other Reproductive Procedures – Surrogacy – Banks for Gamete and Embryo Storage – Sterilization – Abortion

Course Code: MK5 ECTS: 8 Friday 03/02/2023 16:30 – 17:30 Semester 1 Exams 18:00 – 19:00 Gamete and Embryo Storage Banks – Ethical dilemmas and legal dimensions Georgios Anifantis 19:00 – 20:00 00 Embyouterine medicine and prenatal control – wrongful birth & wrongful life Sotirios Sotirios Saturday 02/04/2023...