Ενημερωμένη Συναίνεση στην Ιατρική Πράξη -Αστική, Ιατρική, Οδοντιατρική, Νοσηλευτική Ευθύνη – Ιατρικό Σφάλμα – Αμέλεια -Μετρό Οφειλόμενης Επιμέλειας – Ομαδικά Ατυχήματα – Άρνηση Τέλεσης Ιατρικού Καθήκοντος – Ιατρική Ασφάλιση – Αποζημίωση Ασθενούς – Δωροδοκία

Κωδικός Μαθήματος : ΜΚ2
ECTS: 8


Παρασκευή 04/11/2022

16:00 – 20:00  Αστική και ποινική ευθύνη του ιατρού – νοσηλευτή–Ιατρική ασφάλιση

Άννα Μαυροφόρου

Σάββατο 05/11/2022

09:00 – 12:00  Συναίνεση του ενημερωμένου ασθενή: Συναίνεση ασθενούς και δικαίωμα αυτοδιάθεσης – Προϋποθέσεις έγκυρης συναίνεσης – Ιατρικές επεμβάσεις χωρίς τη συναίνεση του ασθενούς – Αυτόγνωμη ιατρική πράξη

Άννα Μαυροφόρου

12:00 – 13:00 Δωροδοκία

Άννα Μαυροφόρου

13:00 – 13:30 Διάλειμμα

13:30 – 14:30 Ισότητα στην πρόσβαση και την κατανομή πόρων στην υγεία –

Προκλητή ζήτηση υπηρεσιών υγείας – Ελαχιστοποίηση της σπατάλης πόρων με διασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών

Απόστολος Παππάς

14:30 – 15:30  Ανισότητες στην πρόσβαση στα εμβόλια – ηθικές και κοινωνικές

διαστάσεις

Ηλίας Μόσιαλος

User Avatar
adminBioethics
administrator