Χειρουργικές επεμβάσεις σε πραγματικό χρόνο.

Κατά τη διάρκεια του 3ου εξαμήνου του ΠΜΣ «Χειρουργική Παχέος Εντέρου-Πρωκτού», οι φοιτητές είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν χειρουργικές επεμβάσεις σε πραγματικό χρόνο στα χειρουργεία του Π.Γ.Ν.Λ.

Οι επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν από τον Διευθυντή του ΠΜΣ Καθηγητή Χειρουργικής κ. Γεώργιο Τζοβάρα και τον Αναπληρωτή του Επίκουρο Καθηγητή Χειρουργικής κ. Ιωάννη Μπαλογιάννη. Αφορούσαν περιστατικά που έχουν να κάνουν με παθήσεις του Παχέος Εντέρου-Πρωκτού.

Ο Καθηγητής, μέσω τηλεδιάσκεψης, είχε τη δυνατότητα να συνομιλεί με τους φοιτητές, να εξηγεί όλα τα βήματα και τις τεχνικές της επέμβασης, καθώς και να λύνει τυχόν απορίες που προέκυπταν. Την επικοινωνία συντόνιζε ο Γενικός Χειρουργός κ. Ιωάννης Μαμαλούδης.

ΕΛΠΕΝ