Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών.

Στις 8 Φεβρουαρίου 2019 φοιτητές του ΠΜΣ «Χειρουργική Παχέος Εντέρου-Πρωκτού» παρουσίασαν τις διπλωματικές εργασίες τους, που είναι καθορισμένες να πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του 3ου εξαμήνου κάθε ακαδημαϊκού κύκλου σπουδών.

Τα θέματά τους αφορούσαν τις παθήσεις του κατώτερου πεπτικού και τους τρόπους θεραπείας τους, ενώ καλύφθηκαν διεξοδικά και επαρκώς από τον κάθε φοιτητή αντίστοιχα, ακολουθώντας πιστά κατά την εκπόνησή τους τις συμβουλές των Επιβλεπόντων τους.

Οι κριτικές που έλαβαν από τις τριμελείς επιτροπές ήταν εξαιρετικές. Μετά από κάθε παρουσίαση, ακολούθησε σύντομη συζήτηση επί του θέματος και τέθηκαν σχετικά ερωτήματα προς τους εξεταζόμενους.

Oι Επιβλέποντες Καθηγητές άλλων πόλεων είχαν τη δυνατότητα να συνδεθούν μαζί μας μέσω τηλεδιάσκεψης και να παρακολουθήσουν ζωντανά την παρουσίαση των εργασιών από τους φοιτητές, καθώς και να συνομιλήσουν μαζί τους.

parousiaseis_1

Ημέρες για την λήξη υποβολής αιτήσεων...

... έως 30.06.2023 ...

Περισσοτερα..