Διπλωματικές Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020

Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών των φοιτητών του ΠΜΣ μέσω τηλεδιάσκεψης. Ευχαριστούμε πολύ τα μέλη των τριμελών επιτροπών για τη συμβολή τους στην υλοποίηση των εργασιών, που με τις πολύτιμες συμβουλές τους βοήθησαν τους φοιτητές μας. Συγχαρητήρια σε όλους τους φοιτητές και καλή σταδιοδρομία!!!

d