Πρακτική άσκηση φοιτητών 2022

Ένα φανταστικό εκπαιδευτικό διήμερο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 16-17/12/2022 στα πλαίσια του 3ου εξαμήνου του ΠΜΣ "Χειρουργική Παχέος Εντέρου-Πρωκτού" για την πρακτική άσκηση των φοιτητών, σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό NoDE Institute και το Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ.

Η διάρκειά του ήταν 2 ημέρες και η πρακτική άσκηση χωρίστηκε ως εξής:

Η πρώτη ημέρα περιλάμβανε πρακτική άσκηση σε Ειδικούς Προσομοιωτές. Οι φοιτητές χωρίστηκαν σε ομάδες των 5 και 6 ατόμων και η κάθε ομάδα πέρασε κατά τη διάρκεια της ημέρας από τους εξής σταθμούς εκπαίδευσης:

 • Pelvic trainers: διαπρωκτικές τεχνικές
 • Προσομοίωση λαπαροσκοπικής δεξιάς κολεκτομής
 • Προσομοίωση λαπαποσκοπικής αριστερής κολεκτομής

Οι δεξιότητες που επιτεύχθηκαν από τους φοιτητές είναι:

 • Βασικές Λαπαροσκοπικές Δεξιότητες
 • Αίσθηση βάθους πεδίου
 • Συγχρονισμός όρασης – κίνησης
 • Συνεργασία δεξιού – αριστερού χεριού
 • Χρήση βασικών λαπαροσκοπικών εργαλείων
 • Δισδιάστατη αντίληψη τρισδιάστατου χώρου
 • Προηγμένες Λαπαροσκοπικές Δεξιότητες
 • Σύνθετες ασκήσεις βασικών δεξιοτήτων
 • Ακρίβεια
 • Οικονομία κινήσεων
 • Λαπαροσκοπική συρραφή

Η δεύτερη ημέρα περιλάμβανε διενέργεια λαπαροσκοπικών κολεκτομών (δεξιά και αριστερή κολεκτομή), λαπαροσκοπική εντερεκτομή, χαμηλή πρόσθια εκτομή και λαπαροσκοπική αναστόμωση σε ανθρώπινα πτωματικά προπλάσματα από τους εκπαιδευόμενους υπό την καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτών.

Ο σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος και της πρακτικής άσκησης ήταν η συντεταγμένη εκμάθηση των προαναφερθεισών τεχνικών από τους συμμετέχοντες φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, ώστε να είναι σε θέση να αναπαράγουν τις επεμβάσεις αυτές σε ασθενείς υπό πραγματικές συνθήκες.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης οι φοιτητές εκπαιδεύτηκαν στην διενέργεια των παρακάτω επεμβάσεων:

 • δεξιά κολεκτομή
 • αριστερή κολεκτομή
 • χαμηλή πρόσθια εκτομή του ορθού
 • λαπαροσκοπική εντερεκτομή
 • λαπαροσκοπική αναστόμωση
 • διαπρωκτικές τεχνικές

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Κωνσταντίνο Μαυραντώνη, χειρουργό και Δ/ντή της ΣΤ' Χειρουργικής Κλινικής του ΥΓΕΙΑ για την άψογη οργάνωση και φιλοξενία, καθώς και τους συμμετέχοντες εκπαιδευτές χειρουργούς από τη Λάρισα, τον Δ/ντή του ΠΜΣ κ. Γεώργιο Τζοβάρα, τον κ. Ιωάννη Μπαλογιάννη και τον κ. Δημήτριο Συμεωνίδη, πολύτιμους συνεργάτες του ΠΜΣ.

d
d