Σκοπός

Σκοπός του ΠΜΣ «Χειρουργική Παχέος Εντέρου - Πρωκτού» είναι:

  1. η  κατάρτιση και εξειδίκευση νέων ιατρών σε ένα ευρύ πεδίο αιχμής της σύγχρονης χειρουργικής, όπως είναι η χειρουργική παχέος εντέρου και πρωκτού
  2. η σε βάθος, διεξοδική και βασισμένη στα πλέον σύγχρονα βιβλιογραφικά δεδομένα εκπαίδευση του νέου επιστημονικού δυναμικού
  3. η παροχή των απαραίτητων εφοδίων που θα οδηγήσουν στην παραγωγή νέας γνώσης από μεριάς των εκπαιδευομένων
  4. η δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα
  5. προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου

Ημέρες για την λήξη υποβολής αιτήσεων...

... έως 30.06.2023 ...

Περισσοτερα..