1ο εξάμηνο

Μαθήματα Εξάμηνο ECTS
Ανεπάρκειες οργάνων και συστημάτων 1o 10
Λοιμώξεις και σήψη 1o 10
Τραύμα και επείγουσα ιατρική 1o 10