2ο εξάμηνο

Μαθήματα Εξάμηνο ECTS
Μηχανική αναπνοή: Επεμβατικός – μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός 2o 10
Αρχές αποκατάστασης 2o 10
Φυσικοθεραπεία 2o 10