Επικοινωνία

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Βιόπολις, Μεζούρλο, 41500, Γραφείο 1ος όροφος (κτίριο Βιβλιοθήκης)
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 694 370 6079, 2413501278 , 6986711941

e-mail: mscdavp@gmail.com , mscdavp@uth.gr