Επικοινωνία

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Βιόπολις, Μεζούρλο, 41500, Γραφείο 1ος όροφος (κτίριο Βιβλιοθήκης)

Ώρες επικοινωνίας: Τρίτη 11:00 – 13:00, Τετάρτη 11:00 – 13:00, Παρασκευή 11:00 – 13:00
Τηλέφωνο: 2410-685602 , 6986711941 Σπανός Μιχαήλ

e-mail: mscdavp@gmail.com