Συντονιστική επιτροπή

Ζακυνθινός Επαμεινώνδας, Διευθυντής ΠΜΣ, email: ezakynth@med.uth.gr , ezakynth@yahoo.com Βιογραφικό Σημείωμα- Curriculum Vitae


Δημοσθένης Μακρής, Μέλος πενταμελούς επιτροπής, email: dimomakris@med.uth.gr , appollon7@hotmail.com Βιογραφικό Σημείωμα- Curriculum Vitae


Γουργουλιάνης Κωνσταντίνος, Μέλος πενταμελούς επιτροπής, email: kgourg@med.uth.gr Βιογραφικό Σημείωμα- Curriculum Vitae


Σγάντζος Μάρκος, Μέλος πενταμελούς επιτροπής, email: sgantzos@med.uth.gr Βιογραφικό Σημείωμα- Curriculum Vitae


Πανταζόπουλος Ιωάννης, Μέλος πενταμελούς επιτροπής, email: : ipantazop@uth.gr , pantazopoulosioannis@yahoo.com Βιογραφικό Σημείωμα- Curriculum Vitae