Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ ίδρυσης του ΠΜΣ , Διαχείριση και αποκατάσταση Βαρέως Πάσχοντα.